• Odbierz prezent
O 33,2% wzrósł lipcowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe
fot. freepik.com

Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Kolejny dodatni odczyt Indeksu jest nadal dość wysoki i wynosi 33,2%. Wartość Indeksu oznacza, że w lipcu 2021 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 33,2% w porównaniu z lipcem 2020 r.

W lipcu 2021 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 43,08 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 38,75 tys. rok wcześniej – jest to wzrost o +11,2%. W porównaniu do czerwca br. było ich mniej o 9,7%. Średnia wartość wnioskowanego kredytu w lipcu br. wyniosła 328,0 tys. zł i jest wyższa o 14,6% od wartości z lipca 2020 r.

- Na wartość Indeksu pozytywnie wpłynął przede wszystkim wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu mieszkaniowego, która po raz kolejny jest rekordowa w całej historii. W lipcu 2021 r. średnia kwota wnioskowanego kredytu była o 41,7 tys. zł wyższa niż rok temu. Na wartość Indeksu pozytywnie wpłynął również wzrost liczby wnioskodawców w porównaniu do lipca 2020 r. - o kredyt mieszkaniowy  wnioskowało o 4,33 tys. więcej osób niż w lipcu zeszłego roku.

- Analizując obecną wartość Indeksu trzeba pamiętać, że w lipcu 2020 r. mieliśmy ujemny pandemiczny odczyt Indeksu. Liczba osób wnioskujących wówczas o kredyt była o 6,4% niższa niż w lipcu 2019 r. Banki zwiększyły wówczas swoje wymagania odnośnie wysokości wkładu własnego – co bezpośrednio wpłynęło na spadek wartości wnioskowanego kredytu, który był o 2% niższy niż w lutym 2020 r., czyli w ostatnim miesiącu przed pandemią – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

W lipcu br. popyt na kredyty mieszkaniowe w ujęciu wartościowym nadal był w silnym trendzie wzrostowym zapoczątkowanym w grudniu 2020 r.

- W stosunku do stycznia br., średnia kwota wnioskowanego kredytu wzrosła o 21,5 tys. zł (7%). Wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do rekordowej kwoty 328,0 tys. zł, odzwierciedla obecną sytuację na rynku mieszkaniowym, czyli wzrostu średniej ceny PUM-u. W tym przypadku ważne jest jednak, jaka jest relacja pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem a ceną metra kwadratowego nowej powierzchni mieszkaniowej. Np. w Warszawie szacuje się, że wynosi ona obecnie około 0,49, co oznacza, że za przeciętne wynagrodzenie netto w sektorze przedsiębiorstw można zakupić niecałe pół metra kwadratowego nowego mieszkania. W porównaniu do 2018 r. relacja ta nieznacznie spadła z 0,53 na 0,49. Niemniej trzeba na bieżąco monitorować sytuację, bowiem w mojej opinii może być to jeden z czynników ograniczających popyt na kredyt hipoteczny.

Drugim z czynników może być zmiana podejścia do liczenia zdolności kredytowej dla kredytów powyżej 25 lat. Pomimo możliwego dłuższego okresu na jaki kredyt może zostać udzielony (np. na 30 lat) to i tak zdolność kredytowa będzie liczona tak, jakby był on udzielony na maksimum 25 lat. W konsekwencji spowoduje to wzrost wartości raty kapitałowej a tym samym ograniczy możliwość udzielenia wyższego kredytu przy tych samych dochodach. Bowiem to właśnie wydłużanie okresu kredytowania, skutkujące obniżeniem raty kapitałowej przy tym samym poziomie dochodów, umożliwiało udzielanie kredytów hipotecznych na coraz wyższe kwoty w związku ze wzrostem cen nieruchomości. Nie powinno to jednak istotnie wpłynąć na sam popyt na nieruchomości, bowiem w większości jest on realizowany gotówkowo czyli bez wsparcia kredytem hipotecznym. Wynika to z faktu, że coraz częściej kupują mieszkania inwestorzy instytucjonalni i indywidualni za posiadane nadwyżki pieniężne. Bowiem brak alternatyw inwestycyjnych dla osób, które nie chcą inwestować na rynku finansowym, przy ujemnych realnych stopach zwrotu na depozytach i obligacjach skarbowych nieindeksowanych do inflacji, rodzi ich zainteresowanie rynkiem nieruchomości.

- W mojej opinii, te dwa czynniki mogą w pewnym stopniu ograniczyć przyszły popyt na kredyty mieszkaniowe, nadal jednak jestem pozytywnie nastawiony co do zainteresowania kredytami hipotecznymi w najbliższej przyszłości – dodaje prof. Rogowski.

FXMAG biznes o 33,2% wzrósł lipcowy odczyt bik indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe  giełda, kredyt, kredyt hipotreczny, kredyty, kredyty hipoteczne,bik 1


BIK - Biuro Informacji Kredytowej

  Biuro Informacji Kredytowej S.A. – jedyne biuro kredytowe w Polsce, które poprzez internetowy portal www.bik.pl oraz aplikację mobilną Mój BIK umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie własnej historii kredytowej, a dzięki Alertom BIK ostrzega przed każdą próbą wyłudzenia kredytu. BIK gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów indywidualnych i przedsiębiorców z całego rynku kredytowego, oraz dane z obszaru pożyczek pozabankowych. Baza BIK zawiera informacje o 159 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz 1,4 mln firm, w tym o 845 tys. mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. BIK posiada najwyższe kompetencje w zakresie Analiz rynkowych i nowoczesnych technologii. Wspiera bezpieczeństwo instytucji finansowych i ich klientów, udostępniając bezpieczny system wymiany informacji kredytowych i gospodarczych oraz nowatorskie rozwiązania antyfraudowe. Łączy cechy nowoczesnej firmy technologicznej z atrybutami instytucji zaufania publicznego. Od kilkunastu lat BIK jest aktywnym członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia ACCIS (Association of Consumer Credit Information Suppliers), zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie.  

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk