• Odbierz prezent
NXB: Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta (2021-03-22 20:38)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 23 grudnia 2020 r. umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta (jednostkowego i skonsolidowanego) ze Spółką B-think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-119), ul. św. Michała 43, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 4063 („Firma audytorska”).

Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Firmą audytorską jest badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2020 oraz za rok obrotowy 2021.

Wybór Firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 i 2021 r. został dokonany przez Radę Nadzorczą Emitenta w uchwale nr 03/12/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta działającego w imieniu Firmy audytorskiej.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-22 20:38:32Tomasz WojtkiewiczPrezes Zarządu
2021-03-22 20:38:32Konrad KowalczukCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk