• Odbierz prezent
NWA: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NWAI Dom Maklerski S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 rok (2021-03-31 17:40)

Spis załączników:

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 31 marca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") podjęło uchwałę nr 7 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok.

ZWZ postanowiło zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2020 roku w kwocie 7.178.262,47 (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i 47 groszy) podzielić w następujący sposób:

- kwotę w wysokości 3.144.844,00 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery złote), tj. 2,00 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki, przeznaczyć na wypłatę dywidendy,

- kwotę w wysokości 4.033.418,47 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemnaście złotych i 47 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Ogólna liczba akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy wynosi 1.572.422. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 08 kwietnia 2021 roku. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 15 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-31 17:40:54Mateusz WalczakPrezes Zarządu
2021-03-31 17:40:54Michał RutkowskiCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk