• Odbierz prezent
NTT SYSTEM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku (2021-06-02 16:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie przy ulicy Trakt Brzeski 89, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220535, działając na podstawie art. 395, 399 § 1, 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku, o godzinie 12:30 w siedzibie NTT System S.A. przy ul. Trakt Brzeski 89 w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
WZA 2021 ogłoszenie.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ NTT System na dzień 29-06-2021
projekt uchwał ZWZ NTT_29-06-2021.pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020.pdfSprawozdanie z polityki wynagrodzeń 2019-2020 załącznik do Uchwały nr 17
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-18-41515854360
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2021-06-02Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk