• Odbierz prezent
NTT SYSTEM S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok (2021-05-28 16:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż wpłynęła do Spółki uchwała Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
Rada Nadzorcza Spółki po analizie wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok 2020 postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przeznaczenie osiągniętego zysku netto w wysokości 8 007 226,00 zł na:
-wypłatę dywidendy w wysokości 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą wynosi 1 625 929,92 zł.
-zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości 6 381 296,08 zł.
Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku Spółki podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie
NTT System S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-184-15015854360
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-28Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2021-05-28Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk