• Odbierz prezent
NTT SYSTEM S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2021 r. (2021-06-02 23:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2021 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2021 roku.
Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. błędnie zamieścił na stronie 5 dane w Kwartalnej Informacji Finansowej Jednostki Dominującej za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku, w Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej w pozycji „Rezerwy krótkoterminowe” na dzień 31/03/2021 r. Była to oczywista pomyłka pisarska, polegająca na błędnym wpisaniu kwoty.
Było na dzień 31/03/2021 r.:
Rezerwy krótkoterminowe – 33 084 tys. PLN

Powinno być na dzień 31/03/2021 r.:
Rezerwy krótkoterminowe – 32 084 tys. PLN

Spółka przekaże w dniu dzisiejszym skorygowany kompletny skonsolidowany raport kwartalny zawierający poprawne dane. W załączeniu do niniejszego raportu przesyłamy załącznik z prawidłowym Sprawozdaniem z Sytuacji Finansowej Spółki, zawartym na stronie 5 skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik nr 1.pdfZałącznik nr 1
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-184-15015854360
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Jacek KozubowskiWiceprezes ZarzaduJacek Kozubowski
2021-06-02Witold MarkiewiczWiceprezes ZarzaduWitold Markiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk