• Odbierz prezent
NTT SYSTEM S.A.: Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2021 r. (2021-09-03 22:56)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-09-03
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z zakończeniem księgowań dokumentów dotyczących I półrocza 2021 r. Zarząd NTT System SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za ten okres, które wynoszą:

Przychody netto ze sprzedaży – 461,2 mln PLN
Zysk netto – 8,4 mln PLN

Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2021 roku zostanie opublikowany w dniu 30 września 2021 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 30 stycznia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-184-15015854360
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-03Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2021-09-03Witold MarkiewiczWiceprezes ZarząduWitold Markiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk