• Odbierz prezent
Nowy podatek w Polsce?  Prywatne media w proteście „Media bez wyboru”

Dzisiaj prywatne media w akcji „Media bez wyboru” protestują przeciwko zapowiadanemu przez rząd wprowadzeniu podatku od reklam. Konfederacja Lewiatan solidaryzuje się z mediami i wzywa rząd do wycofania się z tego pomysłu.

Lewiatan solidaryzuje się z prywatnymi mediami - 1

Nowy podatek negatywnie wpłynie na media prywatne w Polsce

Uderzy w najważniejsze źródło ich przychodu – reklamę, zwiększy niepewność inwestycyjną, ograniczy rozwój branży oraz pogorszy jej konkurencyjność. Osłabienie mediów zagraża demokracji i wolności słowa. Dlatego wspieramy wolne media w ich proteście przeciwko wprowadzeniu kolejnego podatku – mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan.

Wzrost cen reklam w Polsce

Konsekwencją wprowadzenia podatku będzie wzrost ceny reklamy w Polsce, co docelowo dotknie konsumenta. Podobny mechanizm wywołały obowiązujące od 2021 r. nowe podatki od sprzedaży detalicznej i napojów słodzonych. Ich skutki już odczuwają Polacy podczas codziennych zakupów.

Nowy podatek

Ważną kwestią jest także uzasadnienie nałożenia nowego podatku. Jeżeli rząd twierdzi, że nowy podatek ma służyć walce ze skutkami pandemii, dlaczego regulacja nie jest ograniczona czasowo (na czas pandemii lub określony okres po jej zakończeniu). Zdaniem Lewiatana nowy podatek od reklamy będzie uderzeniem w media prywatne, osłabi je, a może nawet zagrozi ich istnieniu. Brak mocnych mediów prywatnych zagrozi prowadzeniu konstruktywnego i efektywnego dialogu na temat kierunków rozwojowych państwa oraz kształtowania warunków prowadzenia biznesu.

To debata publiczna oparta na faktach i różnorodnych argumentach jest podstawą wypracowywania najlepszych i szeroko akceptowanych polityk służących rozwiązywaniu problemów społecznych i ekonomicznych. Bez różnorodnych i niezależnych od władzy mediów takiej debaty może zabraknąć.

Konfederacja Lewiatan wystąpi do Rady Dialogu Społecznego z inicjatywą przyjęcia wspólnej uchwały partnerów społecznych w tej sprawie.

 


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk