• Odbierz prezent
  • Odbierz prezent
GPW konferencja szczyt praga

Rekordowe wyniki GK GPW pomimo zmiennego otoczenia, historycznie największy zysk netto w 2017 roku. Do tego chęć współpracy z okolicznymi giełdami z Europy Środkowo – Wschodniej daje duże perspektywy rozwoju.

 

Spotkanie prezesów giełd w Pradze

20 lutego 2018 r. w Pradze, giełda warszawska i praska zorganizowały pierwszy szczyt giełd z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w formacie V4+2. Wzięli w nim udział prezesi giełd z Czech, Polski, Węgier i Słowacji oraz z Rumunii i Chorwacji. Celem spotkania było podjęcie współpracy w obliczu nowych regulacji i wymagań, które są wdrażane przez Unię Europejską. Wspólne podejście jest korzystne ze względu na możliwość stworzenia wspólnego stanowiska, które reprezentowałoby cały region Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Rekordy rentowności

Rekordy Grupy Kapitałowej GPW to wypracowanie w 2017 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 352,0 mln zł.  Tym samym osiągnięto najwyższy zysk netto w wysokości 156,1 mln zł. Zysk EBITDA również ukształtował się na rekordowym poziomie 212,2 mln zł. W 2017 roku wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na GPW wzrosła o 27,8%, co jest drugim najlepszym wynikiem wśród europejskich giełd. W 2017 roku, łączna liczba debiutów wyniosła 34. W tym 19 nowych spółek na NewConnect i 15 na rynku głównym GPW. Co ciekawe 7 spółek przeniosło swoje notowania z NewConnect na rynek główny GPW. Pełne podsumowanie działalności GK GPW.

Działalność spółki podsumował Marek Dietl Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: „Po bardzo dobrym dla całego rynku kapitałowego roku ubiegłym, rok 2018 będzie czasem opracowywania strategii dla całego rynku kapitałowego i zmian, które są już nakreślone. Wszystko wskazuje na to, że rozwój polskiej gospodarki w najbliższym roku nie zwolni tempa - chcemy ją wspierać jeszcze lepiej i wspomagać przedsiębiorstwa w ramach dobrze rozumianego patriotyzmu gospodarczego”.

 

Nowy indeks

Na konferencji 1 marca, Marek Dietl wspominał o chęci utworzenia wspólnego indeksu opartego na najbardziej płynnych spółkach z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W przyszłości natomiast planowane jest stworzenie ETFu opartego o ten indeks. Prezes GPW wspomniał, że przygotowanie indeksu zlecone miałby być firmie zewnętrznej.
Fundusz ETF (ang. Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Takie fundusze istnieją już na rynku polskim, odzwierciedlają indeksy takie WIG20, indeks DAX, czy też S&P500. Chociaż ostatnio najbardziej znanym funduszem ETF był XIV, który zaliczył ogromny spadek podczas korekty z początków lutego 2018 roku. Wstępne rozmowy odnośnie indeksu miały miejsce podczas opisywanego wcześniej pierwszego szczytu w Pradze.

 

Przeciw przeciwnościom

Przyszłe działanie Warszawskiej Giełdy to zmiana wykorzystująca najnowsze technologie, działania te mają dbać o interesy akcjonariuszy, jak i pracowników. Pomimo komplikującej działanie giełdy dyrektywy Unii Europejskiej MiFID 2/MiFIR, rozwój naszej giełdy jest zauważalny. Co więcej, wspomniana dyrektywa była główną przyczyną wzrostów kosztów operacyjnych GK GPW.

FXMAG biznes nowy indeks, nowe cele, nowy etf – plany gpw we współpracy z giełdami regionu gpw prezes gpw wyniki finansowe etf 1

Wykres GPW w zakresie 3 miesięcy 

 

Luty nie był miesiącem łagodnym, jeśli chodzi o wzrosty GPW. Nie ma wątpliwości, że mało która spółka pozostała niezachwiana po korekcie z początków lutego. Nawet spółki Skarbu Państwa spadły ze swoich szczytów. GPW natomiast przez najbliższe kilka miesięcy ma dobre perspektywy do nadrobienia swojej wartości. Pozytywnym aspektem jest perspektywa rozwoju spółek na rynku polskim. Zarówno WIG20, jak i mWIG40 to indeksy czekające na dogodny moment do wzrostów.
Warto podkreślić, że GPW od 2014 roku, regularnie dzieli się swoim zyskiem z akcjonariuszami. Dodatkowo to działanie spółka pragnie przedłużyć także na rok 2018. Spółki, które dzielą się swoimi zyskami zazwyczaj zyskują większe zaufanie inwestorów. Co prawda spółce brakuje jeszcze kilku lat do uznania za pewną spółkę dywidendową.

Powodów do dumy z naszej GPW jest kilka. Po pierwsze, jest to największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. Ma za sobą 26 lat doświadczenia. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych, z tego rynku wiele spółek w krótkim czasie zagościło na rynku głównym GPW. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeszcze więcej informacji można uzyskać na stronie głównej GPW.


Szymon Maj

Działacz społeczny, autor. Zwolennik analizy fundamentalnej, przy jednoczesnej obserwacji wartości wolumenu. Po godzinach baczny obserwator społecznego aspektu giełdy.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk