• Odbierz prezent
dolar pieniądz banknot

Kluczowe informacje z rynków:

 

  • Nowa Zelandia: RBNZ pozostawił stopy procentowe w Nowej Zelandii na niezmienionym poziomie. Główna stopa wynosi wciąż 1,75%.
  • Japonia: Saldo rachunku bieżącego w Japonii w marcu znalazło się na poziomie 3122,3 mld JPY wobec oczekiwań zakładających 3010 mld JPY.
  • Chiny: Inflacja CPI w Chinach w kwietniu wyniosła 1,8% rdr (wobec oczekiwań 1,9% rdr), natomiast inflacja PPI znalazła się na poziomie 3,4% rdr (przy oczekiwaniach zakładających 3,5% rdr).
  • Rumunia: Bilans handlu zagranicznego w Rumunii w marcu wyniósł -1,057 mld EUR.
  • Węgry: Bilans handlu zagranicznego na Węgrzech w marcu wyniósł 558 mln EUR.
  • Czechy: Inflacja CPI w Czechach w kwietniu wyniosła 0,3% w ujęciu mdm oraz 1,9% w ujęciu rdr. Obie wielkości były wyższe od oczekiwań.
  • Wielka Brytania: Dynamika produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii w marcu wyniosła 0,1% w ujęciu mdm (zgodnie z oczekiwaniami) oraz 2,9% w ujęciu rdr (mniej od oczekiwań, zakładających 3,1% rdr).
  • Wielka Brytania: Bilans handlu zagranicznego w marcu znalazł się na poziomie -12,3 mld GBP wobec oczekiwań -11,25 mld GBP i wcześniejszego odczytu na poziomie -10,4 mld GBP.

 

Naszym zdaniem: Wczoraj wieczorem w centrum uwagi inwestorów na rynkach walutowych znajdowała się Nowa Zelandia. O godzinie 23.00 polskiego czasu opublikowana została bowiem decyzja RBNZ dotycząca stóp procentowych w tym kraju. Trudno mówić o zaskoczeniu – bank centralny Nowej Zelandii zachował się dokładnie tak jak oczekiwano, pozostawiając główną stopę procentową na niezmienionym, rekordowo niskim, poziomie (1,75%).

RBNZ zaskoczył jednak czymś innym – a mianowicie, gołębim wydźwiękiem wypowiedzi prezesa Adriana Orr’a, który ocenił, że następnym ruchem banku może być zarówno podwyżka, jak i cięcie stóp procentowych w Nowej Zelandii. Tym samym, retoryka nowego szefa RBNZ odbiegała od stanowiska jego poprzedników, opowiadających się wyraźniej za zacieśnianiem polityki monetarnej w tym kraju. Orr zaznaczył, że gospodarka Nowej Zelandii radzi sobie dobrze pod kątem wzrostu gospodarczego czy stopy bezrobocia, jednak przypomniał, że inflacja porusza się wciąż na uparcie niskim poziomie – i to ten ostatni czynnik sprawia, że szef banku centralnego ostrożnie podchodzi do kwestii ewentualnego zacieśniania polityki monetarnej.

Dla nowozelandzkiego dolara decyzja RBNZ i komunikat ze strony szefa tej instytucji oznaczały kontynuację przeceny – dzisiaj rano kurs NZD/USD otarł się nawet o poziom 0,69, jednak później odbił w górę do okolic 0,6930-0,6940. To najniższy poziom kursu od pięciu miesięcy.

Tymczasem dzisiaj w centrum uwagi inwestorów będą najprawdopodobniej dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych. Zbyt niski jej poziom jest od dłuższego czasu problemem dla Fed, który kontynuuje zacieśnianie polityki monetarnej w USA. W obliczu oczekiwania na dane, dzisiaj rano dostrzegalne jest odreagowanie spadkowe amerykańskiego dolara – delikatnie w górę odbijają m.in. notowania eurodolara.

 

 FXMAG forex nowozelandzki dolar najsłabszy od 5 miesięcy dm boś komentarz walutowy 1

Wykres dzienny NZD/USD

 

 FXMAG forex nowozelandzki dolar najsłabszy od 5 miesięcy dm boś komentarz walutowy 2

Wykres dzienny EUR/USD

 

Nota prawna:
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.
Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
 
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 


Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk