• Odbierz prezent
Nowelizacja uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniem o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tarcza 4.0), umożliwiła przeprowadzenie tzw. uproszczonej restrukturyzacji. Rozwiązanie to, funkcjonujące już przeszło 11 miesięcy okazało się efektywnym i popularnym narzędziem do ochrony przed upadłością. Uproszczone postępowania restrukturyzacyjne stanowiły ponad połowę wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych otwartych w 2020 r Wobec tego, ustawodawca wychodzący naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, postanowił przenieść rozwiązania z tarczy 4.0 do przepisów prawa restrukturyzacyjnego na stałe.

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmia- nie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw zmodyfikuj obecnie obowiązujące przepisy o postępowaniu o zatwierdzenie układu, przenosząc do polskiego porządku prawnego poszczególne regulacje zawarte w Tarczy 4.0. Zmiany miały wejść w życie 1 lipca 2021 r., jednak wobec potrzeby kompleksowego przygotowania się do informatyzacji postępowania restrukturyzacyjnego, wdrożenie nastąpi 1 grudnia 2021 r. W efekcie, ustawodawca postanowił wydłużyć też do dnia 30 listopada 2021 r. możliwość obwieszczania o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu na podstawie Tarczy 4.0.

W dotychczasowej  procedurze uproszczonej restrukturyzacji postępowanie inicjowane jest przez dłużnika, który obwieszczał w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu. Obecnie jest to możliwe po zawarciu umowy z nadzorcą układu oraz przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych, spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz przekazaniu ich nadzorcy układu. Planowane zmiany powodują, że obwieszczenie dłużnika zostanie zastąpione przez obwieszczenie nadzorcy o ustaleniu dnia układowego, zamieszczane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (przy czym do czasu utworzenia wspomnianego rejestru, obwieszczenie będzie zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Rozwiązanie to występuje tylko w postępowaniu o zatwierdzenie układu i uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ustalenie przez nadzorcę układu w porozumieniu z dłużnikiem dnia układowego jest niezwykle istotne, bowiem według stanu wierzytelności z tego dnia określa się zarówno uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem, jak i skutki przyjętego układu. W pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych, takie ustalenie odbywa się w drodze postanowienia sądu o otwarciu postępowania. W praktyce oznacza to, że wierzytelność powstała przed dniem układowym, zostanie objęta układemi aż do momentu zakończenia postępowania układowego nie może być zaspokojona.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Marcin Ostaszewski

Doradca restrukturyzacyjny z kancelarii Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk