• Odbierz prezent
Nowe zasady wydłużania terminów realizacji unijnych projektów
  • To już ostatni moment na wydłużenie terminów realizacji unijnych projektów na mocy specustawy funduszowej.
  • W Sejmie trwają prace nad jej nowelizacją, która wydłuży termin obowiązywania specjalnych przepisów do końca 2023 roku, ale uniemożliwi automatyczne przedłużanie realizacji projektów o 90 dni.

- Sejm pracuje nad wydłużeniem terminu obowiązywania specjalnych przepisów dotyczących realizacji projektów unijnych do końca 2023 r. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że jednym z założeń nowelizacji jest rezygnacja z art. 13 specustawy funduszowej o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Przepis ten z automatu przedłużał o 90 dni realizację projektów. Dawał także beneficjentom możliwość złożenia wniosku o dodatkowe wydłużenie projektu. Teraz uprawnienie to już nie będzie przysługiwać. Co więcej nowe przepisy nie definiują, co stanie się z wnioskami o wydłużenie terminów projektów, które zostały złożone na mocy ustawy z 3 kwietnia 2020 r., a nie zostaną rozpatrzone do chwili wejścia w życie nowelizacji – mówi Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

   Nowe zasady wydłużania terminów realizacji - 1

Niezależnie od procedowanych przepisów beneficjenci mają możliwość wystąpienia o wydłużenie terminów realizacji projektów w oparciu o zapisy umowy o dofinansowanie. To uprawnienie nie dotyczy wprost skutków pandemii. W praktyce jest trudniejsze do wykorzystania (trzeba na przykład udowodnić działanie siły wyższej), a decyzja o wydłużeniu okresu realizacji projektu zależy w dużej mierze od dobrej woli instytucji udzielającej wsparcia. Przepisy funkcjonujące w specustawie funduszowej dawały beneficjentom silniejszy mandat do wnioskowania o zmianę terminu zakończenia projektu niż ogólnie obowiązujące przepisy. Wiosną 2020 r. intencją ustawodawcy było uelastycznienie warunków realizacji projektów i odpowiedź na problemy, które pojawiły się wskutek pandemii COVID-19. Teraz ta elastyczność zdaje się być ograniczana. Konfederacja Lewiatan nie zgadza się na takie podejście. Druga fala pandemii jest dla beneficjentów co najmniej tak samo dotkliwa jak pierwsza i specjalne uprawniania dla beneficjentów projektów unijnych powinny pozostać w mocy. Zwłaszcza, że nadal trudno przewidzieć jak długo będzie trzeba mierzyć się z ograniczeniami wynikającymi z reżimów sanitarnych, zmiany trybu pracy czy zaburzeń realizacji zamówień przez podwykonawców.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw nie był konsultowany. Pomimo to Konfederacja Lewiatan zgłosiła uwagi i bierze aktywny udział w pracach nad tymi przepisami.

 


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk