• Odbierz prezent
Nowe prognozy ekonomiczne: podwyższona inflacja oraz spowolnienie gospodarcze
fot. freepik.com

W okolicznościach podwyższonej inflacji oraz oczekiwanego spowolnienia gospodarczego, ekonomiści BNP Paribas oczekują, że nadchodzące dane ekonomiczne odzwierciedlać będą stagflacyjny kontekst ostatnich kilku miesięcy. W związku z tym prognoza globalnego wzrostu PKB w 2022r. została obniżona do 3,4% względem poprzedniej prognozy na poziomie 4,8%, a w 2023r. do 3,5% z 3,8%. W 2024r., oczekujemy dynamiki na poziomie 3,3%.

Zacieśniające się warunki finansowe (czyli m.in. wyższe stopy procentowe, niższy popyt na kredyt, spadki wycen aktywów finansowych) w Stanach Zjednoczonych wpływają na obniżenie tempa wzrostu, jednakże silne fundamenty w postaci wydatków na konsumpcję oraz inwestycji biznesowych powstrzymają gospodarkę przed wejściem w recesję. W Strefie Euro w nadchodzących kwartałach oczekiwana jest sytuacja bliższa stagflacji, co spowodowane jest wysokimi cenami energii, problemami z przerwanymi łańcuchami dostaw oraz lockdownami w Chinach wywołanymi kolejną falą pandemii. Jednym z podstawowych założeń naszych prognoz jest założenie braku recesji na rynku pracy. Powodem jest wysoki poziom oszczędności konsumentów (zgromadzonych w trakcie pandemii COVID-19) i ogólny niedobór pracowników na rynku. Głównym czynnikiem wpływającym na mocne spowolnienie koniunktury w Polsce jest pokłosie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Uważamy, że popyt pozostanie na stosunkowo wysokim poziomie oraz będzie wspierany przez ekspansywną politykę fiskalną i napływ uchodźców.

Nowe prognozy ekonomiczne: podwyższona inflacja oraz spowolnienie gospodarcze  - 1

 

 

 

Ekonomiści BNP Paribas oczekują, że inflacja stopniowo będzie powracać do przed-covidowych poziomów w większości gospodarek. W krótkim terminie najbliższych miesięcy tempo wzrostu cen będzie jednak wysokie, co spowodowane jest podwyższonymi oczekiwaniami inflacyjnymi, jak i wyższą dynamiką wynagrodzeń oraz czynnikami strukturalnymi, czyli deglobalizacją i dekarbonizacją. Przewidujemy, że inflacja w Stanach Zjednoczonych jest bliska swojego szczytu, jednak ścieżka spadku tempa wskaźnika będzie powolna.

Nowe prognozy ekonomiczne: podwyższona inflacja oraz spowolnienie gospodarcze  - 2

 

Obniżanie się inflacji powinno być wspomagane przez spowolnienie gospodarcze i odbudowujące się łańcuchy dostaw, jednak silny rynek pracy będzie oddziaływał nadal proinflacyjnie. Nawet w okolicznościach braku dalszego wzrostu cen energii, problemy z produkcją energii oraz wyższe ceny żywności w Strefie Euro będą utrzymywały inflację na podwyższonych poziomach. Uważamy, że wraz ze wzrostem wynagrodzeń spowodowanym wzrostem cen, inflacja bazowa będzie utrzymywała się na podwyższonym poziomie. W Polsce, wg naszych przewidywań, inflacja w 2022r. sięgnie 13,5%, a spadek w 2023r. i 2024r. będzie bardzo powolny, przy średnich poziomach inflacji na znacznie wyższych poziomach niż przed pandemią. Taka sytuacja zmusi Narodowy Bank Centralny do kontynuacji podwyżek stóp procentowych.

Nowe prognozy ekonomiczne: podwyższona inflacja oraz spowolnienie gospodarcze  - 3

 


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk