• Odbierz prezent
NOWAGALA: Zmiany w Zarządzie Spółki (2021-02-26 14:13)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaNOWAGALA
Temat


Zmiany w Zarządzie Spółki

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:


Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym podjęła decyzje o następujących zmianach w Zarządzie Spółki:
- odwołaniu Pani Haliny Bąk ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki z dniem 28.02.2021r.
- odwołaniu Pana Mariusza Mądrego ze stanowiska Członka Zarządu z dniem 28.02.2021r.
- ustaleniu jednooosbowego składu Zarządu Spółki,
- powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Polakowskiego ze skutkiem od 1.03.2021r.

Życiorys zawodowy Pana Zbigniewa Polakowskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Powołany Prezes Zarządu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem:
- jest zatrudniony w Ceramika Gress SA,
- nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej,
- nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem konkurencyjnej spółki kapitałowej,
- nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz.727)


Załączniki


PlikOpis

Życiorys - Zbigniew Polakowski.pdfZyciorys

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


CERAMIKA NOWA GALA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOWAGALAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-200Końskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ceramiczna1
(ulica)(numer)
041 39 01 100041 39 01 102
(telefon)(fax)
info@nowa-gala.com.plwww.nowa-gala.com.pl
(e-mail)(www)
658-10-02-540290556362
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Halina BąkPrezes Zarządu
2021-02-26 Zbigniew PolakowskiProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk