• Odbierz prezent
NOWAGALA: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 1 marca 2021 roku (2021-03-01 18:12)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaNOWAGALA
Temat


Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 1 marca 2021 roku

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że 1 marca 2021 roku w siedzibie Spółki ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych (bez formalnego zwołania) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”). W NWZ uczestniczył jedyny akcjonariusz spółki – Cerrad sp z o.o. („Akcjonariusz”), posiadający 46.893.621 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Zgodnie z treścią art. 303 Kodeksu spółek handlowych, jedyny Akcjonariusz wykonywał wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia.
W związku z tym, że cały kapitał zakładowy Spółki był reprezentowany i nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zgodnie z art. 405 Kodeksu spółek handlowych NWZ było zdolne do podejmowania ważnych uchwał.

Uchwały podjęte przez NWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu, przy czym NWZ nie odstępowało od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie było uchwał, które zostałyby poddane pod głosowanie, a nie zostałyby przyjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 pkt 1 ust. 6 - 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki


PlikOpis

Uchwały podjęte przez NWZ 1 marca 2021 roku.pdf


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


CERAMIKA NOWA GALA SA(pełna nazwa emitenta)NOWAGALA
Materiałów budowlanych (mbu)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)26-200
Końskie(kod pocztowy)
(miejscowość)Ceramiczna
1(ulica)
(numer)041 39 01 100
041 39 01 102(telefon)

(fax)info@nowa-gala.com.pl
www.nowa-gala.com.pl(e-mail)

(www)658-10-02-540
290556362(NIP)

(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Zbigniew Polakowskiprezes zarząu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk