• Odbierz prezent
NOWAGALA: Sprostowanie ujawnień zawartych w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2019 (2021-02-14 07:41)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-14
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Sprostowanie ujawnień zawartych w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że akceptując zalecenie uzyskane z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, sprostowuje informację zawartą w jednostkowym i skonsolidowanym rocznym raporcie okresowym za rok 2019. Otóż zdanie zawarte w punkcie „Osądy i założenia kierownictwa w procesie stosowania polityki rachunkowości” (strona 27 skonsolidowanego i strona 26 jednostkowego sprawozdania finansowego), które brzmi:

„Alokacja całej kwoty uzyskanego odpisu do konkretnych elementów składowych tej grupy ma charakter prezentacyjny i informacyjny dla końcowych odbiorców sprawozdań finansowych i została oparta o możliwe do określenia kwoty zawarte w raporcie Deloitte, przy czym część z nich podlegała modyfikacjom przyjętym przez Spółkę.”

w połączeniu z notą nr 4 Struktura pozostałych kosztów operacyjnych (w obu sprawozdaniach) mogło sugerować, że części odpisu z tytułu utraty wartości dotyczącego należności handlowy, które weszły w skład aktywów dostępnych do zbycia („ADDZ”), mogła wynikać z zastosowania zasad wyceny MSSF 5 do tej pozycji. Zgodnie z par. 5 MSSF5 zasadom wyceny tego standardu nie podlegają aktywa finansowe, które mogą wejść do ADDZ, ale przed ich ujęciem w tej grupie powinny zostać wycenione zgodnie z MSSF9 i tak faktycznie zostały wycenione w sprawozdaniach finansowych spółki za rok 2019.

Powyższa poprawka miała tylko charakter błędu w prezentacji i nie wpłynęłaby na zmianę wyceny pozycji sprawozdania finansowego.”

Szczegółowa podstawa prawna to § 15 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CERAMIKA NOWA GALA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOWAGALAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-200Końskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ceramiczna1
(ulica)(numer)
041 39 01 100041 39 01 102
(telefon)(fax)
info@nowa-gala.com.plwww.nowa-gala.com.pl
(e-mail)(www)
658-10-02-540290556362
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-14Halina Bąkprezes zarządu
2021-02-14Zbigniew Polakowskiprokurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk