• Odbierz prezent
NOVITA: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 (2021-05-18 11:44)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/21
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka"), mając na uwadze obecną sytuację finansową Spółki oraz interes jej Akcjonariuszy informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki (dalej "ZWZ") wypłaty dywidendy za rok 2020
w wysokości 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok obrotowy 2020 na kapitał zapasowy.

Ponadto Zarząd zarekomenduje ZWZ ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 lipca 2021 roku, natomiast dnia wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2021 roku.

Powyższy wniosek zostanie jednocześnie przedłożony Radzie Nadzorczej celem jego oceny zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITALekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722Zielona Góra
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Dekoracyjna3
(ulica)(numer)
068 456 12 01068 456 13 51
(telefon)(fax)
novita@novita.com.plwww.novita.com.pl
(e-mail)(www)
929-009-40-94970307115
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-18Radosław MuziołPrezes Zarządu
2021-05-18Jakub RękosiewiczCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk