• Odbierz prezent
NOVINA S.A.: Informacja nt. pierwszego dnia notowania akcji serii C Emitenta (2021-04-19 19:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2020
Data sporządzenia: 2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
NOVINA S.A.
Temat
Informacja nt. pierwszego dnia notowania akcji serii C Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z podjęciem przez Zarząd GPW w dniu 16 kwietnia 2021 roku uchwały nr 419/2021 w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C NOVINA S.A. z siedzibą w Warszawie /"Emitent"/ Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 kwietnia 2021 wystąpił do Zarządu GPW o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 1.312.524 (jeden milion trzysta dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C na dzień 28 kwietnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Krzysztof KonopkaPrezes ZarząduKrzysztof Konopka

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk