• Odbierz prezent
NOVAVIS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis (2021-02-18 14:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy ramowej na budowę trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda, na zlecenie Dino Polska.

Zgodnie z zawartą umową, VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykona na zlecenie Dino Polska prace związane z zaprojektowaniem, dostawą oraz kompleksowym montażem i uruchomieniem trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW. Wybudowane inwestycje będą miały na celu produkcję energii elektrycznej na pokrycie własnych potrzeb energetycznych centrów logistycznych Inwestora. Uzgodniony przez strony termin oddania projektów do użytkowania przypada na dzień 31 grudnia 2021 roku. Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

Umowa z dnia 16 lutego 2021 roku jest kolejnym etapem wdrażania innowacyjnych projektów proekologicznych w strategii Dino Polska, a także następnym krokiem we współpracy podmiotów VOOLT i Inwestora, po komunikowanym uprzednio zawarciu kompleksowej umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW. Niniejsza informacja przekazana została do publicznej wiadomości w dniu 6 października 2020 roku raportem ESPI o numerze 28/2020 („Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVAVIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOVAVIS S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-716WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BARTYCKA 26PAWILON 58
(ulica)(numer)
+48 22 628 11 03+48 22 628 11 03
(telefon)(fax)
office@novavis.pl www.novavis.pl
(e-mail)(www)
521 362 91 96146066939
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Wojciech ŻakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk