• Odbierz prezent
NOVAVIS S.A.: Rejestracja połączenia VOOLT S.A. ze spółkami Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z. o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o. (2021-12-07 17:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS S.A.
Temat
Rejestracja połączenia VOOLT S.A. ze spółkami Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z. o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje o powzięciu w dniu 7 grudnia 2021 roku informacji, że w dniu 6 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia spółki VOOLT S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółkami zależnymi, to jest:
- spółką Voolt Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”),
- spółką Chata Sp. z.o.o. („Spółka Przejmowana 2”),
- spółką SPV Energia Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 3”),
poprzez przeniesienie całych majątków wyżej wymienionych spółek zależnych na Emitenta.

Uprzednio w dniu 31 lipca 2021 roku Emitent informował o podpisaniu Planu Połączenia raportem bieżącym ESPI numer 9/2021 („Podpisanie Planu Połączenia VOOLT S.A. ze spółkami zależnymi”). Następnie w dniu 17 września 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło jednogłośnie Uchwałę Nr 3 w sprawie połączenia Spółki, o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI numer 25/2021 („Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku”).

Zgodnie z treścią art. 494 KSH na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3. Na podstawie art. 493 § 1 KSH Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVAVIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOVAVIS S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-716WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BARTYCKA 26PAWILON 58
(ulica)(numer)
+48 22 628 11 03+48 22 628 11 03
(telefon)(fax)
office@novavis.pl www.novavis.pl
(e-mail)(www)
521 362 91 96146066939
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-07Wojciech ŻakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk