• Odbierz prezent
NOVAVIS S.A.: Korekta omyłki pisarskiej w Raporcie Bieżącym ESPI 2/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku (2021-02-18 16:01)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021KOR
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS S.A.
Temat
Korekta omyłki pisarskiej w Raporcie Bieżącym ESPI 2/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o dokonaniu przez Emitenta korekty omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 2/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku. W raporcie tym - z uwagi na błąd pisarski - Spółka wskazała w ostatnim akapicie błędną datę zawarcia Umowy.

Spółka oświadcza, że zawarte raporcie bieżącym ESPI 2/2021 zdanie:

„Umowa z dnia 16 lutego 2021 roku jest kolejnym etapem wdrażania innowacyjnych projektów proekologicznych w strategii Dino Polska, a także następnym krokiem we współpracy podmiotów VOOLT i Inwestora, po komunikowanym uprzednio zawarciu kompleksowej umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW.”

powinno było brzmieć:

„Umowa z dnia 18 lutego 2021 roku jest kolejnym etapem wdrażania innowacyjnych projektów proekologicznych w strategii Dino Polska, a także następnym krokiem we współpracy podmiotów VOOLT i Inwestora, po komunikowanym uprzednio zawarciu kompleksowej umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW.”

Pozostała treść raportu bieżącego ESPI 2/2021 pozostaje bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Wojciech ŻakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk