• Odbierz prezent
NOVAVIS GROUP SA: Zawiązanie Spółki w wyniku zawartego znaczącego porozumienia przez Novavis Group S.A. (2021-03-31 17:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zawiązanie Spółki w wyniku zawartego znaczącego porozumienia przez Novavis Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 17 lutego 2021 Zarząd Novavis Group S.A. ("Emitent"; "Spółka" ) informuje, że w dniu 31 marca 2021 roku powziął informację o zawiązaniu w Gdańsku przed notariuszem spółki celowej.
Zgodnie z treścią ww raportu bieżącego z dnia 17 lutego 2021, strony Porozumienia tj. MILLE Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdyni ("MILLE") oraz Emitent postanowiły realizować projekty fotowoltaiczne w ramach nowopowstałych spółek celowych ("SPV"), których udziałowcami będą odpowiednio w 70% spółka Novavis Group S.A. lub podmiot przez nią wskazany oraz w 30% udziałów spółka MILLE lub podmiot przez nią wskazany.
W wyniku powyższych ustaleń, została zawiązana nowa spółka pod nazwą: „ Mille Vis Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie („SPV”). Udziałowcem jest Emitent posiadający 70% w kapitale zakładowym oraz podmiot wskazany przez MILLE posiadający 30% w kapitale zakładowym Spółki.
W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku ("Rozporządzenie MAR") ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVAVIS GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVAVIS GROUP SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-687Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wspólna70
(ulica)(numer)
22 209 98 0022 209 98 01
(telefon)(fax)
biuro@rubiconpartners.plrpsa.com.pl
(e-mail)(www)
5251347519010952945
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Piotr Karmelita
Paweł Krzyształowicz
Prezes Zarządu
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk