• Odbierz prezent
NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie znaczącego porozumienia przez Novavis Group S.A. (2021-02-17 19:16)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zawarcie znaczącego porozumienia przez Novavis Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Novavis Group S.A. ("Emitent"; "Spółka" ) informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku, zostało zawarte Porozumienia, którego stronami są MILLE Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdyni ("MILLE") oraz Emitent.
Przedmiotem zawartego Porozumienia jest kompleksowa realizacja procesów deweloperskich wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 100 MWp, które będą przewidywały również zainstalowanie magazynów energii.
Do realizacji wspólnego przedsięwzięcia posłuży pakiet dzierżawionych gruntów jakim dysponuje MILLE wraz z potencjałem w zakresie dewelopowania i finansowania projektów, posiadanym przez Grupę Kapitałową Emitenta.
Zgodnie z treścią Porozumienia, strony postanowiły realizować projekty w ramach nowopowstałych spółek celowych („SPV”), których udziałowcami będą odpowiednio w 70% spółka Novavis Group S.A. lub podmiot przez nią wskazany oraz w 30% udziałów spółka MILLE lub podmiot przez nią wskazany.
Szacowany łączny koszt dewelopmentu wyniesie około 11 000 000 PLN przy założeniu stworzenia portfela przemysłowych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 100 MWp. Po uzyskaniu prawomocnych pozwoleń na budowę projektów fotowoltaicznych strony Porozumienia wspólnie zadecydują o ich przyszłości, zakładając na tym etapie możliwość kompleksowej realizacji, bądź sprzedaży spółek celowych.
Średni prognozowany czas realizacji projektów Strony ustaliły na od 9 do 16 miesięcy.
W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku ("Rozporządzenie MAR") ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVAVIS GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVAVIS GROUP SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-687Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wspólna70
(ulica)(numer)
22 209 98 0022 209 98 01
(telefon)(fax)
biuro@rubiconpartners.plrpsa.com.pl
(e-mail)(www)
5251347519010952945
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Piotr Karmelita
Paweł Krzyształowicz
Prezes Zarządu
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk