• Odbierz prezent
NOVAVIS GROUP SA: Rejestracja akcji serii C2 w KDPW (2021-03-23 11:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Rejestracja akcji serii C2 w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Novavis Group SA ("Spółka", "Emitent") w dniu dzisiejszym, powziął informacje ze strony Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW"), że w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW wydał Oświadczenie z dnia 22 marca 2021 r. ("Oświadczenie"), w którym poinformował o zawarciu umowy z Emitentem o rejestrację w depozycie 27 374 285 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C2 pod kodem ISIN PLNFI0500145. Termin rejestracji akcji serii C2 na rachunkach został wyznaczony na 24 marca 2021 roku.
Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVAVIS GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVAVIS GROUP SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-687Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wspólna70
(ulica)(numer)
22 209 98 0022 209 98 01
(telefon)(fax)
biuro@rubiconpartners.plrpsa.com.pl
(e-mail)(www)
5251347519010952945
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Piotr Karmelita
Paweł Krzyształowicz
Prezes Zarządu
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk