• Odbierz prezent
Ursus spółka ciągniki GPW

Spółka Ursus opublikowała raport roczny wraz z opinią biegłego rewidenta. Notowania znanego producenta ciągników zostały wznowione.

 

4 maja Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła notowania na GPW znanego producenta ciągników - spółki Ursus ze względu na to, że spółka nie przedstawiła opinii biegłego rewidenta, tłumacząc się problemami z systemem informatycznym.

10 maja spółka Ursus przedstawiła raport roczny za 2017 r.  W ujęciu skonsolidowanym przychody netto ze sprzedaży wyniosły w 2017 r. 277,6 mln zł i były niższe od przychodów uzyskanych w 2016 r., które wynosiły 344,3 mln zł. Spółka wykazała stratę za 2017 r. w wysokości 19,4 mln zł wobec zysku osiągniętego w 2016 r. w wysokości 22,9 mln zł.

W ujęciu jednostkowym  w 2017 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 258,6 mln zł w porównaniu z 343,5 mln zł w 2016 r. Strata netto za 2017 r. wyniosła 4,8 mln zł wobec 9,6 mln zł zysku netto w 2016 r.

Wyniki były znane rynkowi już wcześniej, gdyż spółka opublikowała je 30 kwietnia, z wyjątkiem opinii biegłego rewidenta. 10 maja spółka opublikowała oficjalny raport wraz z pozytywną opinią biegłego rewidenta. Zawiera ona zastrzeżenie dotyczące należności 20 mln zł. Należność ta dotyczy sprzedaży 100% akcji spółki Bioenergia Invest SA z siedzibą w Stambule. Będzie ona spłacana przez 10 lat w 20 ratach półrocznych. Jest to należność oprocentowana. Zastrzeżenie dotyczy braku informacji na temat sytuacji finansowej tureckiego kontrahenta, a tym samym tego, na ile ta należność zostanie uzyskana przez spółkę.

W dniu publikacji raportu KNF uchyliła swoją decyzję o zawieszeniu notowań Ursusa. 11 maja notowania spółki zostały wznowione, co ucieszyło inwestorów.

Na piątkowej sesji w pierwszej godzinie notowań cena akcji wzrosła o 1,56%.

 

FXMAG akcje notowania ursusa odwieszone – spółka wraca do łask knf ursus gpw knf spółka 1

Wykres Ursus - interwał 1 H

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk