• Odbierz prezent
Notowania srebrnych monet w serwisie aukcyjnym wyemitowanych w 2021 r.
fot. freepik.com

Obok inwestycji uznanych za klasyczne (akcje, obligacje, surowce i waluty), istnieje także świat inwestycji kolekcjonerskich czy też emocjonalnych, tj. rynek monet, znaczków, dzieł sztuki, pamiątek po celebrytach, kamieni szlachetnych (głównie diamentów), win inwestycyjnych i whisky inwestycyjnej. Rynek monet jest dość specyficzny, ze względu na to, że obiekty pojawiające się na nim można podzielić na dwie główne klasy:

Podział monet inwestycyjnych

  1. monety bulionowe – o określonej zawartości (najczęściej 1 uncji lub ich części) kruszcu (najczęściej złota lub srebra). Wartość tego typu monet zależy głównie od ceny kruszcu, z którego została wykonana moneta,
  2. monety kolekcjonerskie – wyemitowane i znajdujące się kiedyś w obiegu lub też monety okolicznościowe, wybite w celu upamiętnienia określonego wydarzenia lub rocznicy takiego wydarzenia. Do ich produkcji stosuje się albo określony stop, albo metale szlachetne, takie jak srebro czy złoto. Wartość takich monet zależy nie od ceny zawartego w nich kruszcu, ale od tzw. wartości numizmatycznej, na którą składają się m.in.: liczba egzemplarzy dostępnych na rynku, temat, w skład którego wchodzi moneta[1], stan zachowania.

Z uwagi na fakt, iż monety numizmatyczne nabywane są od NBP przez firmy odsprzedające je później kolekcjonerom, kwotowania tychże monet i ich sprzedaż jest możliwa przed datą emisji monet przez NBP[2]. Fakt ten pozwala na analizę cen monet kolekcjonerskich jeszcze przed datą emisji.

Metodologia badania

Celem badania było określenie stóp zwrotu w dniu emisji, po 30 i 90 dniach od daty emisji srebrnych monet wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski w okresie 01.01.2021- 0.11.2021, za wyjątkiem srebrnych monet należących do serii „Wielcy ekonomiści polscy”. Monety z tej ostatniej serii nie cieszą się dużym zainteresowaniem kolekcjonerów i są dostępne w systemie sprzedaży internetowej – Kolekcjoner, podczas gdy inne srebrne monety były wykupywane w dniu ich emisji w oddziałach NBP, w całym kraju oraz za pomocą systemu Kolekcjoner.

Ceny transakcyjne, zwane dalej także cenami na rynku wtórnym[3], zaczerpnięte zostały ze strony internetowej serwisu Allegro oraz Archiwum Allegro, przy czym przy sporządzaniu bazy cen wtórnych zastosowane zostały następujące kryteria:

  1. do bazy danych wprowadzono jedynie transakcje, dla których można było ustalić ich datę. Zatem pominięte zostały wszystkie transakcje typu „Kup teraz”, przy których nie podano daty zawarcia transakcji,
  2. nie uwzględniono transakcji, w których sprzedający oferował więcej niż jedną monetę, a transakcje zawierane były w różnych terminach i nie udało się ustalić dat poszczególnych z nich,
  3. nie uwzględniono transakcji, w których sprzedający oferował dwie różne monety np. A i B – w takim przypadku byłoby niemożliwe, aby na podstawie ceny łącznej obu monet określić indywidualne ceny każdej z nich.

Datą końcową badania był 31.12.2021 r.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Krzysztof Borowski

Krzysztof Borowski związany z rynkiem kapitałowym od początku lat 90-tych XX w. Pracował zarówno na rynkach zagranicznych jak i krajowym. Specjalizuje się w szeroko rozumianej bankowości inwestycyjnej, a zwłaszcza w analizie technicznej i fundamentalnej, inwestycjach alternatywnych oraz finansach behawioralnych. Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku eksperta w NBP oraz profesora w Szkole Głównej Handlowej. W tym ostatnim miejscu pracy prowadzi wykłady z analizy technicznej i fundamentalnej, bankowości inwestycyjnej i finansów behawioralnych na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych studiach z Bankowości inwestycyjnej. Autor wielu monografii i artykułów z obszaru rynku finansowego oraz ponad 30 tys. analiz technicznych dla klientów biur maklerskich. Autor książek: Manipulacja i wykorzystanie przewagi informacyjnej na rynku finansowym, Historia bankowości inwestycyjnej. Zarys, Metody inwestowania na rynkach finansowych, Analiza techniczna. Średnie ruchome, wskaźniki i oscylatory, Analiza fundamentalna. Metody wyceny przedsiębiorstwa. Podręcznik. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk