• Odbierz prezent
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie publikuje wyniki finansowe - kurs akcji GPW zyskuje
Z artykułu dowiesz się:

- o wynikach finansowych GPW za I półrocze

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2017 r. Kurs akcji GPW zyskuje dziś w pierwszej części sesji.

 

Wyniki finansowe GPW

Jak możemy dowiedzieć się z załącznika do skonsolidowanego raportu półrocznego Giełdy Papierów Wartościowych, zakończyła ona I półrocze 2017 r. zyskiem netto wynoszącym ponad 69,69 mln zł. Dla porównania, I półrocze 2016 r. GPW zakończyła zyskiem netto wynoszącym ponad 58,63 mln zł.

Zysk na 1 akcję wyniósł w I półroczu 2016 r. 1,66 zł w porównaniu do 1,40 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Jest to w znacznej mierze skutkiem wzrostu przychodów ze sprzedaży. W I półroczu 2017 r. wyniosły one niemal 178,67 mln zł, natomiast w I półroczu 2016 r. wynosiły one ponad 155,49 mln zł.  Około 61% przychodów w I półroczu 2017 r. pochodziło z rynku finansowego, natomiast około 39 % przychodów pochodziło z rynku towarowego.

Wartość majątku GPW wyniosła na 30 czerwca 2017 r. Ponad 1,21 mld zł i była większa niż na koniec ubiegłego roku, kiedy to wyniosła niemal 1,16 mld zł.

Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) wyniosła 20,4% w I półroczu 2017 r. W analogicznym okresie poprzedniego roku była ona o 3 p.p. mniejsza i wyniosła 17,4%.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i finansowej były w I półroczu 2017 r. dodatnie, natomiast z działalności inwestycyjnej ujemne. Jest to konfiguracja przepływów pieniężnych (cash flow), którą ocenia się jako najlepszą z możliwych. Wskutek tych przepływów, zwiększył się stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów posiadanych przez GPW.

 

Notowania GPW

Jako, że niemal wszystkie najważniejsze dane są pozytywne lub uległy poprawie, nie powinien dziwić fakt, że rynek akcji zareagował na wyniki finansowe GPW również pozytywnie.

Kurs akcji GPW 28-07-2017

 

Ponad kwadrans po 12:00, kurs akcji Giełdy był 0,49% na plusie.


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk