• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Szaleństwo na akcjach JSW trwa - walory spółki pną się na nowe szczyty! Najwyższe poziomy od połowy 2019 roku

Początek tygodnia był udany dla rodzimych inwestorów. Blue chipy zyskały 1,2%, mWIG40 ok. 0,9%, a sWIG80 ok. 0,7%. W gronie największych spółek warto wyróżnić przede wszystkim JSW, które zyskało 4,4% i znajduje się najwyżej od połowy 2019 roku. Solidne wzrosty zanotowały także CD Projekt, PGE, Tauron i PKN Orlen (wszystkie >3%), z kolei najsłabiej zaprezentował się Mercator (-6,3%). Na większych europejskich rynkach, DAX poprawił się o 0,6%, a FTSE o 0,2%. W USA S&P500 oraz DJIA zamknęły się na plusie, niewiele pod kreską dzień zakończył Nasdaq. Kontrakty terminowe na główne indeksy zyskują, co może zwiastować pozytywne otwarcie notowań również u nas. W kalendarium makro najciekawsze wydają się dane z brytyjskiego rynku pracy oraz odczyt CPI w USA, który może być informacją dla przyszłych decyzji FOMC ws. kształtowania stóp procentowych.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

 • Banki: Składka na BFG wróci do na ścieżkę prowadzącą do poziomów docelowych (prezes BFG). (Parkiet)
 • JSW: Spółka ma porozumienie ze związkami zawodowymi, koszt w 2021 r. to 139 mln PLN.
 • CD Projekt: Schonfeld Strategic Advisors przekroczył 0,5% pozycji krótkiej netto na akcjach CD Projektu.
 • Develia: Spółka sprzedała 79,55% udziałów w Sky Tower za 84 mln euro.
 • Handlowy: Bank nie otrzymał stanowiska KNF zezwalającego na wypłatę dywidendy z niepodzielonego zysku za '19.
 • Boryszew: W ramach nowej strategii zarząd zamierza uporządkować istniejące trzy segmenty. (Parkiet)
 • Budimex: Spółka ma umowę na przebudowę mostu kolejowego w Szczecinie za 283 mln PLN netto.
 • Erbud: Spółka ma umowę na budynek sądu w Opolu Lubelskim za 24,6 mln PLN netto.
 • Medicalgorithmics: Spółka złożyła w sierpniu 7,4 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli.
 • Erbud: Spółka planuje 3 mld PLN przychodów. (Puls Biznesu)
 • Mercor: WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy 0,57 PLN/akcję.
 • Getin Holding: Narodowy Bank Rumunii zgodził się na sprzedaż Idea Bank Rumunia.
 • Atende: Spółka planuje wydzielić działalność integracyjną.
 • Lubawa: Grupa otrzymała koncesję na Centrum Badawczo-Rozwojowe.

WYKRES DNIA

Kurs JSW zyskał na wczorajszej sesji ponad 4% i w trakcie notowań zbliżył się do poziomu 55 PLN. Walory spółki są notowane najwyżej od połowy 2019 roku.

JSW daily

JSW pnie się na nowe szczyty. Komentarz poranny, 14.08.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

73,9

1,4%

2,4%

1,3%

42,7%

86,6%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

61,7

7,7%

16,1%

26,6%

221,9%

490,0%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

61,6

6,5%

17,5%

22,3%

223,1%

486,6%

   

CO2 [EUR/t]

61,0

0,2%

-2,0%

0,5%

87,2%

116,0%

   

Węgiel ARA [USD/t]

172,0

0,6%

-

11,3%

148,4%

232,4%

   

Miedź LME [USD/t]

9 550,5

-1,4%

1,2%

0,2%

23,2%

41,1%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 883,5

-1,1%

4,6%

5,3%

46,1%

66,0%

   

Cynk LME [USD/t]

3 068,5

-1,3%

2,4%

2,5%

12,4%

25,3%

   

Ołów LME [USD/t]

2 295,3

-1,8%

-2,6%

-3,8%

16,2%

23,4%

   

Stal HRC [USD/t]

1 925,0

-0,1%

-

-1,0%

91,5%

257,8%

   

Ruda żelaza [USD/t]

128,5

-2,5%

-4,3%

-19,3%

-17,6%

-0,5%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

365,5

3,5%

26,0%

42,4%

239,2%

192,3%

   

Złoto [USD/oz]

1 791,0

0,2%

-1,8%

-1,3%

-5,5%

-8,5%

   

Srebro [USD/oz]

23,7

-0,3%

-4,2%

-1,2%

-10,2%

-12,9%

   

Platyna [USD/oz]

962,8

0,2%

-6,0%

-5,4%

-10,1%

0,9%

   

Pallad [USD/oz]

2 076,6

-2,2%

-

-15,9%

-15,4%

-10,2%

   

Bitcoin USD

45 089,4

-0,9%

-12,6%

-4,8%

57,7%

320,0%

   

Pszenica [USd/bu]

677,3

0,3%

-

-4,2%

5,7%

23,5%

   

Kukurydza [USd/bu]

497,0

-1,1%

-

-6,9%

2,7%

39,0%

   

Cukier ICE [USD/lb]

19,7

0,9%

-

-4,2%

38,0%

55,0%

   

WIG20

JSW pnie się na nowe szczyty. Komentarz poranny, 14.08.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

JSW pnie się na nowe szczyty. Komentarz poranny, 14.08.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Banki

Nie można zwlekać z przymusową restrukturyzacją banków. Historia pokazuje, że im później przeprowadzane jest resolution, tym koszty tego procesu są wyższe. Gdyby zaszła potrzeba, jesteśmy gotowi do działania - mówi Piotr Tomaszewski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Pytany jakie będą składki banków na BFG w kolejnych latach odpowiedział: Argumenty za niższymi składkami wygasły – wyniki banków są bardzo dobre, możliwa jest też podwyżka stóp procentowych, która bezpośrednio wpłynie pozytywnie na wynik odsetkowy. Zakładamy, że składka wróci na ścieżkę prowadzącą do poziomów docelowych. (Parkiet))

JSW

Zarząd JSW podpisał porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w sprawie wzrostu płac o 5% i wypłaty jednorazowych nagród. Łączny szacowany koszt podjętych decyzji to 139,3 mln PLN w 2021 r.

Boryszew

W oczekiwaniu na nową strategię Boryszewa. W ramach nowej strategii zarząd zamierza uporządkować istniejące trzy segmenty, a także zbudować jeszcze jedną, czyli czwartą nogę biznesu. Spółka sygnalizowała, że działalność grupy może zostać poszerzona o obszar utylizacji odpadów poprzemysłowych, medycznych, komunalnych. (Parkiet)

CD Projekt

Schonfeld Strategic Advisors posiada pozycję krótką netto na 0,52% akcji CD Projektu - podała KNF w rejestrze krótkiej sprzedaży.

Budimex

Budimex zawarł z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie umowę w postępowaniu przetargowym na przebudowę mostu kolejowego na Regalicy w Szczecinie (km 733,7) w celu zapewnienia minimalnego prześwitu, za 282,6 mln PLN netto.

Erbud

Erbud planuje 3 mld zł przychodów. W tym roku grupa znacznie zwiększy sprzedaż, głównie na rynku OZE i serwisu przemysłowego. Kubaturówkę natomiast ciągną w dół drogie materiały. (Puls Biznesu)

Develia

Spółka zależna Develii zawarła przedwstępną umowę na sprzedaż 79,55 proc. udziałów w nieruchomości Sky Tower we Wrocławiu z Olimp Investment - poinformowała spółka.

Erbud

Erbud podpisał umowę na budowę budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim. Wartość kontraktu wynosi 24,6 mln PLN netto.

Atende

Zarząd Atende zdecydował o rozpoczęciu procesu wydzielenia działalności operacyjnych z obszaru integracji z Atende do nowych spółek zależnych. Zakończenie procedury podziału planowane jest na II kwartał 2022 r.

Mercor

Akcjonariusze Mercora zdecydowali o wypłacie dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2021 r. w wysokości 0,57 PLN na akcję.

Na wypłatę dywidendy przeznaczona zostanie kwota 8,9 mln PLN, czyli część środków z kapitału zapasowego, przekazanych przez WZ na ten kapitał z kapitału rezerwowego.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 22 września, a jej wypłata nastąpi 30 września 2021 r.

Handlowy

Bank Handlowy nie otrzymał stanowiska KNF zezwalającego na wypłatę dywidendy z niepodzielonego zysku za 2019 rok, w związku z czym nie został spełniony warunek wypłaty zysku za ten rok.

Medicalgorithmics

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w sierpniu 7.418 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W lipcu złożonych zostało 6.779 wniosków.

Lubawa

Grupa Lubawa otrzymała rozszerzoną koncesję pozwalającą w pełni uruchomić ważną inwestycję - Centrum-Badań i Rozwoju.

Budowa CBR Lubawa została rozpoczęta w 2017 roku, przy wsparciu 4,6 mln PLN dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Getin Holding

Narodowy Bank Rumunii wydał zgodę na nabycie przez Banca Transilvania i BT Investments akcji Idea Bank Rumunia, co oznacza spełnienie się jednego z warunków zawartej w czerwcu umowy.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk