• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Indeks WIG20 w górę. Zwyżki notowań srebra. Skromne wzrosty potrafią cieszyć

Rozpoczynający się tydzień wita inwestorów skromnymi wzrostami na światowych parkietach. Zyskują nie tylko ryzykowne aktywa, ale również srebro, które w piątek ulegało dość silnej wyprzedaży. 

Po dosyć mieszanej sesji azjatyckiej, gdzie część indeksów zakończyła dzień na minusie, na Starym Kontynencie dominuje kolor zielony. Choć skala wzrostów nie jest imponująca, to jednak cieszy zgodność rynków co do pozytywnego sentymentu. Przy praktycznie pustym kalendarzu ekonomicznym, na próżno można dziś szukać dużej zmienności. Warto zauważyć, że po piątkowej korekcie na rynku metali szlachetnych, srebro powróciło do mocnych wzrostów, które przekraczały dziś nawet 3%. Świadczyć to może o coraz większej świadomości inwestorów co do tego konkretnego kruszcu, a ponieważ wciąż znajdujemy się znacznie poniżej historycznych szczytów z 2011 roku, można odnieść wrażenie, że istnieje potencjał do dalszego ruchu w górę. Działa w tym przypadku książkowy efekt kotwiczenia - w przypadku złota, którego cena wybijała w ostatnich dniach historyczne szczyty, ciężko określić potencjalny cel kupujących.

Dzisiejsza sesja upływa także pod znakiem zamieszania wokół spółki Eastman Kodak Company, notowanej na giełdzie w USA. Przedsiębiorstwo, które praktycznie okrzyknięto “wygranym” pandemii z uwagi na gigantyczną pożyczkę rządu amerykańskiego, nieoczekiwanie zyskało dzisiaj złą sławę. Doniesienia wskazują bowiem na to, że spółka mogła wykorzystać poufne informacje, w efekcie czego kurs akcji rósł jeszcze przed oficjalnym komunikatem o przyznaniu rządowej pożyczki. Kwestii przypatruje się już Kongres oraz SEC (Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd). Choć sprawa nie została jeszcze wyjaśniona, to sytuacja może być już przestrogą dla tzw. “spółek covidowych” - na pandemii można zyskać, ale należy jednocześnie przestrzegać prawa i zasad etyki. 

Pozytywny sentyment utrzymał się w Warszawie aż do zamknięcia notowań i główne indeksy z GPW zakończyły dzisiejszą sesję na plusie. WIG20 zyskał 0,33%, mWIG40 zamknął się 0,23% wyżej, natomiast sWIG80 wzrósł o 1,22%. 

Łukasz Pachucki

Dział Analiz XTB

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.


X-Trade Brokers

XTB jest jednym z wiodących europejskich brokerów i największym polskim brokerem. Zapewnia inwestorom dostęp do ponad 1500 instrumentów, wliczając w to waluty, indeksy, akcje i towary. Obecnie posiada oddziały w 11 krajach.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk