• Odbierz prezent
Notowania Dom Development. Rekordowe wyniki i dywidenda największa w historii grupy! Ogromna skala nowych projektów
fot. freepik.com

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. („Dom Development”, „Grupa”) w 2020 roku wypracowała rekordowe wyniki finansowe i wzmocniła pozycję na wszystkich rynkach działalności. Szybka reakcja na epidemię COVID-19 ograniczyła ryzyka i powstrzymała zakłócenia operacyjne związane z pandemią, umożliwiając Grupie wykorzystanie możliwości rynkowych. W efekcie Grupa w 2020 roku zwiększyła skalę działania i rentowność.

W 2020 roku Grupa rozpoznała 1,8 mld zł przychodów ze sprzedaży (+9% r/r) w efekcie przekazania
3 006 lokali (-14% r/r). Grupa odnotowała 18-proc. wzrost zysku netto do rekordowego w historii poziomu 302 mln zł i utrzymała bardzo silny bilans pomimo wypłaty rekordowej dywidendy za rok 2019. Sprzedaż netto wyniosła w 2020 roku 3 756 lokali netto (+3% r/r), a jej wartość wzrosła o 10% do 2,1 mld zł.

W samym czwartym kwartale 2020 Grupa przekazała zgodnie z planem 1 073 lokale, rozpoznając przychody ze sprzedaży o wartości 680 mln zł, i wypracowując 127 mln zł zysku netto (+48% r/r). Sprzedaż netto w IV kwartale osiągnęła rekordowy w historii poziom 1 130 lokali (+17% r/r).

Grupa w 2020 roku wprowadziła do realizacji rekordową w swojej historii liczbę lokali: 4054 na 39 projektach. W efekcie na koniec roku posiadała 5 298 lokali w budowie w 20 lokalizacjach na terenie trzech aglomeracji: Warszawy, Trójmiasta i Wrocławia.

Biorąc pod uwagę wypracowane wyniki oraz solidny bilans Grupy, Zarząd zarekomendował wypłatę rekordowej dywidendy 10 zł na akcję, jednocześnie przeznaczając część zysku Grupy na wzmocnienie bilansu.

Grupa w 2020 roku zwiększyła udziały na każdym z rynków działalności, na koniec roku wyniosły one 12% w Warszawie i Trójmieście oraz 5% we Wrocławiu. Jednocześnie Grupa umocniła swoją pozycję w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie – w 2020 roku aż 44% stanowiły lokale o wartości ponad 550 tys. zł. Średnia wartość transakcji w Grupie w 2020 wyniosła 598 tys. zł.

Nasza szybka i zdecydowana reakcja na epidemię COVID-19 ograniczyła ryzyka z nią związane i jej wpływ na działalność operacyjną. Miniony rok obfitował w nowe wyzwania, ale był także czasem wielu szans i możliwości, które w moim przekonaniu dobrze wykorzystaliśmy. W efekcie nie tylko odnotowaliśmy rekordowe wyniki finansowe ale i uruchomiliśmy największą w naszej historii liczbę nowych inwestycji. W 2020 roku udało nam się pogodzić wysoką rentowność, wzrost skali oraz bardzo silny bilans z wypłatą rekordowej dywidendy. Na koniec roku mieliśmy 636 mln zł gotówki i brak zadłużenia netto, co jest doskonałym fundamentem dla dalszego rozwoju i wzrostu skali działalności Grupy. Ujemne realne oprocentowanie lokat bankowych i niski koszt kredytu silnie wspierały rynek mieszkaniowy w 2020. Ceny transakcyjne rosły, ale zdecydowanie wolniej niż w 2019 roku. Podobne tendencje obserwujemy z początkiem 2021 roku. Silny popyt we wszystkich segmentach rynku mieszkaniowego utrzymuje się, a Dom Development wszedł w nowy rok jako niekwestionowany lider rynku mieszkaniowego w Polsce – mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

W tym roku chcielibyśmy spełnić naszą deklarację z marca 2020 roku i wypłacić dywidendę wyższą niż w roku ubiegłym w ujęciu zarówno nominalnym, jak i realnym. Jednocześnie nie zapominamy o przeznaczeniu części zysku na wzmocnienie naszego bilansu z myślą o planowanym wzroście Grupy – dodaje Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

WYNIKI FINANSOWE

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. (według IAS 15):

Dom Development odnotował w 2020 roku wysoki poziom przychodów ze sprzedaży i zysku netto. Grupa przy wysokich wolumenach sprzedaży wypracowała silne marże - efektywnie wykorzystując możliwości stwarzane przez rynek Grupa od kilku lat konsekwentnie zwiększa marżę brutto.

Rachunek zysków i strat

IV kw. 2020

IV kw. 2019

Zmiana

2020

2019

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

679,7

507,2

34%

1 815,0

1 661,7

9%

Marża brutto

32,8%

32,7%

0,1 p.p.

31,9%

30,1%

1,8 p.p.

Zysk netto

127,0

85,7

48%

302,2

256,0

18%

Grupa łączy wysoką rentowność kapitału własnego (ROE na poziomie 27,9% w 2020 roku) z niskim zadłużeniem. Pomimo wypłaty rekordowej dywidendy w wysokości 240 mln zł, na koniec grudnia 2020 roku stan gotówki Grupy osiągnął wartość 636 mln zł przekraczał wartość jej zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji o 266 mln zł. Dom Development wg stanu na 31 grudnia 2020 ma także dostępne niewykorzystane linie kredytowe w wysokości 375 mln zł, co oznacza wysoki potencjał dalszych zakupów ziemi i uruchamiania kolejnych inwestycji.

* *

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem w Polsce. Realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu oraz Trójmieście i okolicach (poprzez Spółkę Euro Styl S.A.) Oferta Grupy obejmuje zarówno mieszkania z segmentu popularnego jak i apartamenty. Do Grupy należy firma wykonawcza Dom Construction Sp. z o.o., która pełni rolę generalnego wykonawcy części inwestycji. W ciągu 25 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 39 000 mieszkań. Od 15 lat Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk