• Odbierz prezent
Notowania dolara amerykańskiego (USD) kontynuują passę przeceny, złoty (PLN) wciąż zyskuje! FX

We wtorek osłabienie dolara (kurs EUR/USD zakończył handel blisko 1,19) przełożyło się jedynie na niewielkie umocnienie złotego wobec dolara, gdzie kurs USD/PLN zakończył sesję w pobliżu 3,83, z kolei EUR/PLN przy poziomie 4,55.

W ostatnich dniach złoty zyskuje wobec głównych walut

Silny odczyt inflacji na nowo nabudował rynkowe oczekiwania na wzrost stóp procentowych szybciej niż zakłada retoryka NBP. Dodatkowo, niektóre wypowiedzi członków RPP wskazują na możliwość do rozpoczęcia rozmów dotyczących normalizacji polityki pieniężnej oraz pojawiające się zaniepokojenie faktem presji inflacyjnej. Sprzyjało to zainteresowaniu polska walutą na arenie międzynarodowej. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Czesi prawdopodobnie dokonają podwyżki stóp procentowych na sierpniowym posiedzeniu CNB (najbliższy czwartek) co powinno kreować pozytywny sentyment wokół walut CEE.

Podczas wtorkowej sesji, amerykański dolar kontynuuje passę przeceny,

testując poziom bliski 1,19 w parze z euro. Odkąd lipcowe posiedzenie FOMC schłodziło nabudowane oczekiwania rynkowe uczestników rynku na ogłoszenie terminu zacieśnienia warunków monetarnych, dolar zaczął tracić na globalnych zestawieniach walutowych na korzyść walut ryzykownych. Członek Rezerwy Federalnej, Ch. Waller zasygnalizował, że bank centralny powinien rozważyć tapering w skupie aktywów już w październiku, z kolei podwyższyć stopy procentowe w przyszłym roku gdy sytuacja na rynku pracy się poprawi. Dalszego paliwa do dyskusji o polityce pieniężnej może dostarczyć w tym tygodniu odczyt amerykańskiego Departamentu Pracy, który może wskazać na ile nastąpiła poprawa w stronę zatrudnienia sprzed wybuchu pandemii. Waluty Antypodów zakończyły wtorkowy handel również mocnym akcentem. Umocnienie dolara australijskiego motywowane jest posiedzeniem RBA, podczas którego kontynuowano ograniczenie skupu aktywów pomimo rozprzestrzeniającego się wariantu Delta koronawirusa. Z kolei dolar nowozelandzki wpierany jest oczekiwaniami na podwyżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu RBNZ.

We wtorek kalendarz danych z gospodarki nie opiewał w zbyt wiele pozycji

O ile dane o inflacji PPI w strefie Euro - na poziomie 1,4% m/m i 10,2% r/r były zgodne z oczekiwaniami rynkowymi i nie wpłynęły na rynki stóp procentowych to płynące z USA dane o wzroście zamówień fabrycznych o 1,5% m/m vs 1,1% jak przewidywał rynek spowodowały dalszą kontynuację hossy na amerykańskim rynku obligacji. Dodatkowo dotychczasowe dyskusje o rozpoczęciu „taperingu" nie przybliżyły nas do poznania konkretnego planu dotyczącego zaprzestania lub zmniejszenia skali skupu aktywów co w polaczeniu z informacjami o potencjalnym ograniczeniu podaży amerykańskich obligacji na rynku pierwotnym powinno utrzymać wzrostowy trend cen amerykańskich papierów skarbowych, który jak na razie wydaje się niezagrożony. W czasie wtorkowej sesji rentowności benchmarkowych papierów 10 letnich spadły o kolejne 2bp do poziomu 1,16%

Szczyt sezonu wakacyjnego przypadający w Europie

tradycyjnie na sierpień dał o sobie znać podczas dzisiejszej sesji. Krzywa rentowności obligacji niemieckich nie zmieniła się. Dużo ciekawiej było na tzw. peryferiach w strefie euro. W obliczu bardzo gołębich komentarzy płynących z EBC dotyczących zwiększenia skupu aktywów w III kw. inwestorzy poszukując okazji inwestycyjnych znaleźli wartość na długim końcu włoskiej krzywej która zyskały ok 1,5 bp w stosunku do krzywej niemieckiej (sektor 10-30lat).

Na krajowym rynku nastrój wakacyjny w pełni

Lekki kalendarz wydarzeń makro w bieżącym tygodniu i brak podaży obligacji na rynku pierwotnym powoduje że krajowy rynek podążą w ślad za rynkami bazowymi. Wtorkowa sesja nie przyniosła istotnych zmian krzywych rentowności. Wykres dnia: Lipcowe posiedzenie FOMC schłodziło oczekiwania na poznanie terminu taperingu w skupie aktywów, co doprowadziło do osłabienia USD zarówno wobec walut G10 jak i EM.


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk