• Odbierz prezent
NOOBZ FROM POLAND S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Noobz from Poland S.A. (2022-07-18 19:42)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2022
Data sporządzenia:2022-07-18
Skrócona nazwa emitenta
NOOBZ FROM POLAND S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji Noobz from Poland S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 512 (dalej: "Ustawa o ofercie"), wpłynęło w dniu 18 lipca 2022 roku zawiadomienie od Pana Jarosława Kotowskiego (dalej: „Akcjonariusz”) o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.


Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
Załączniki
PlikOpis
20220718_NfP_JK_zawiadomienie_spółka.pdfZawiadomienie Kotowski
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOOBZ FROM POLAND S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-202Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Drawska29/95
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252529725146028130
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-18Jarosław KotowskiPrezes ZarząduJarosław Kotowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk