• Odbierz prezent
NOOBZ FROM POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku (2022-07-06 22:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2022
Data sporządzenia: 2022-07-06
Skrócona nazwa emitenta
NOOBZ FROM POLAND S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku (dalej "ZWZ"):

1. Jarosław Kotowski
liczba głosów przysługujących na ZWZ - 552.315
udział w głosach na ZWZ – 73,94 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 36,88 proc.

2. Krzysztof Szczawiński
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 120.000
udział w głosach na ZWZ – 16,06 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 8,01 proc.

3. Mikołaj Marchewka
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 74.704
udział w głosach na ZWZ – 10,00 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 4,99 proc.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOOBZ FROM POLAND S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-202Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Drawska29/95
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252529725146028130
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-06Jarosław KotowskiPrezes ZarząduJarosław Kotowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk