• Odbierz prezent
NOOBZ FROM POLAND S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Noobz PL sp. z o.o. (2021-06-15 23:42)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
NOOBZ FROM POLAND S.A.
Temat
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Noobz PL sp. z o.o.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 oraz § 2 kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego ESPI nr 4 z dnia 28 maja 2021 r. (dot. pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Noobz PL sp. z o.o.) niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia ze spółką zależną NOOBZ PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 34 lok. 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000658849, NIP: 5252694660, kapitał zakładowy 840.950,00 zł (dalej „Spółka Przejmowana”), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 26 listopada 2020 r., który został opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.noobzfrompoland.com/.

Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 pkt 1 – 5 k.s.h. w siedzibie Spółki pod adresem ul. Grójecka 34 lok. 16, 02-308 Warszawa, od dnia ukazania się pierwszego zawiadomienia do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia oraz Zgromadzenia Wspólników dotyczących połączenia Emitenta i Spółki Przejmowanej, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOOBZ FROM POLAND S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-103Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Królewska16
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252529725146028130
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-15Jarosław KotowskiPrezes ZarząduJarosław Kotowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk