• Odbierz prezent
Noble Financials S.A.: Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki (2021-03-04 18:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
Noble Financials S.A.
Temat
Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło oświadczenie spółki pod firmą Polscy Biegli Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000685057, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 4159) o wypowiedzeniu umowy na badania i przegląd sprawozdań finansowych Spółki w zakresie: i) badania ustawowego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, ii) przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku oraz iii) badania ustawowego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.

Zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia powodem wypowiedzenia umowy na badania i przegląd sprawozdań finansowych Emitenta było zaistnienie nieplanowanych niedoborów zasobów kadrowych po stronie firmy audytorskiej.

Ponadto, spółka Polscy Biegli Sp. z o.o. w przekazanym wypowiedzeniu oświadczyła, że przyczyną rozwiązania umowy nie były różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Noble Financials SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Noble Financials S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-627Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Adama Naruszewicza27
(ulica)(numer)
+48 22 397 43 43+48 22 397 43 44
(telefon)(fax)
info@ibsmsa.plwww.ibsmsa.pl
(e-mail)(www)
701-015-01-53141599588
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Tomasz Wardyn Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk