• Odbierz prezent
Noble Financials S.A.: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki (2021-10-21 18:19)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-10-21
Skrócona nazwa emitenta
Noble Financials S.A.
Temat
Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka” niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki w trybie kooptacji, o którym mowa w § 21 ust. 3 statutu Spółki, pana Łukasza Kruczyka.

Pan Łukasz Kruczyk złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Łukasz Kruczyk ukończył studia inżynierskie na kierunku informatyka i zarządzanie w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Pan Łukasz Kruczyk biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim. Dodatkowo jest specjalistą w zakresie leasingu i ubezpieczeń samochodów. Pan Łukasz Kruczyk prowadzi od wielu lat serwis samochodowy. Pan Łukasz Kruczyk jest prezesem zarządu spółki EcoCar sp. z o.o., która jest korporacją taksówkarską świadczącą usługi taxi na terenie Warszawy i Trójmiasta.
Pan Łukasz Kruczyk będzie nadzorował w szczególności działalność Spółki w obszarze leasingu, wynajmu oraz ubezpieczeń samochodów.

Pan Łukasz Kruczyk poinformował zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o krajowym rejestrze sądowym.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Noble Financials SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)Noble Financials S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-627
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)ul. Adama Naruszewicza
27(ulica)
(numer)+48 22 397 43 43
+48 22 397 43 44(telefon)

(fax)info@ibsmsa.pl
www.ibsmsa.pl(e-mail)

(www)701-015-01-53
141599588(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-10-21Tomasz Wardyn Prezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk