• Odbierz prezent
NO GRAVITY GAMES S.A.: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii J na rynku NewConnect (2022-09-28 15:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2022
Data sporządzenia: 2022-09-28
Skrócona nazwa emitenta
NO GRAVITY GAMES S.A.
Temat
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii J na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z podjęciem przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 września 2022 r. uchwały nr 874/2022 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect 18.775.000 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki NO GRAVITY GAMES S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W dniu 28 września 2022 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Proponowany przez Spółkę termin pierwszego notowania został wskazany na 11 października 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-28Aleksander SierżęgaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk