• Odbierz prezent
NO GRAVITY GAMES S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. (2021-06-16 23:29)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia:2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
NO GRAVITY GAMES S.A.
Temat
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:
Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, o otrzymaniu od Łukasza Rosińskiego, tj. osoby pełniącej obowiązki zarządcze - członka Rady Nadzorczej Emitenta, zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta w wyniku transakcji na rynku NewConnect.


Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.
Załączniki
PlikOpis
pdf_290801.pdfZawiodomienie Łukasz Rosiński
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NO GRAVITY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NO GRAVITY GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-172Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dzika15/13
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
contact@nogravitygames.comwww.nogravitygames.com
(e-mail)(www)
113-270-22-54141248883
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Aleksander SierżęgaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk