• Odbierz prezent
Nieudany początek tygodnia na GPW. Wzrosty amerykańskich indeksów giełdowych

Poniedziałek dla rodzimych inwestorów niestety przyniósł przewagę niedźwiedzi. WIG20 stracił 0,8%, a sWIG80 niecałe 0,4%. „Z twarzą” wyszedł tylko mWIG40, który praktycznie pozostał bez zmian. Wśród większych europejskich indeksów in plus wyróżniły się CAC40 (+0,4%) oraz FTSE (+0,7%), z kolei DAX spadł o symboliczne 0,1%. W USA główne indeksy poszły solidnie do góry – DJIA zyskał 1,2%, Nasdaq 1,7%, a S&P500 niemal 1,3%. W kalendarium makro poznaliśmy już dane z Chin o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w sierpniu (odczyty lekko powyżej prognoz rynkowych). W ciągu dnia opublikowane zostaną również odczyty z brytyjskiego rynku pracy, indeks instytutu ZEW w Niemczech czy produkcja przemysłowa w USA. Rodzimi inwestorzy czekają na decyzję RPP ws. stóp procentowych oraz komunikat z posiedzenia Rady. Tak jak wspominaliśmy wczoraj, techniczny układ WIG20 nie uległ zmianie i znajdujemy się w okolicy dolnej granicy trendu bocznego. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy rosną po 0,2-0,4%, z kolei na lekkim minusie są futures na DAX.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

 • Allegro: Book-building spółki możliwy już od poniedziałku, wycena spółki sięga 45 mld PLN.
 • Allegro: Spółka nie wyklucza kolejnych akwizycji, a wskaźnik EBITDA/GMV nie powinien wrócić do poziomu 6%.
 • Biomed Lublin: Wynik netto w I półroczu wyniósł 0,7m PLN (18% r/r).
 • JSW: Spółka próbuje stanąć na nogi, potrzebuje finansowego wsparcia. (Rzeczpospolita, Parkiet)
 • PKO BP: Jak nie dywidenda to skup akcji własnych? (Rzeczpospolita, Parkiet)
 • Global Cosmed: Spółka podnosi prognozę EBITDA na 2020 r. do 28 mln PLN z 22 mln PLN.
 • Budimeks: Oferta spółki za 469 mln PLN została oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA.
 • MOL: Spółka rozważa emisję obligacji o wartości do 36,6 mld HUF.
 • K2 Internet: Grupa stawia silniejszy akcent na technologie. (Parkiet)
 • Mabion: Mabion może współpracować z Vaxine przy szczepionce na COVID-19.
 • Quercus TFI: Spółka rozwija działalność agenta transferowego, nadal negocjuje ws. DI Xelion.
 • Famur: Spółka kupiła w wezwaniu 7,96% akcji Primetech.
 • Polnord: Spółka może otrzymać 7,4 mln PLN odszkodowania za wygasłe prawo uż. wieczystego.
 • Altus TFI: GetBack chce od Altus TFI i funduszy 134,6 mln PLN odszkodowania za EGB Investments.
 • Sescom: Spółka chce osiągnąć 35 mln PLN EBITDA w 2024/25, na inwestycje przeznaczy 123 mln PLN.
 • Relpol: Spółka ma umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu przekaźników bistabilnych.
 • PBG: Jeden z wierzycieli PBG zażądał natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 453 mln PLN.

WYKRES DNIA

Akcje Krynicy Vitamin zanotowały kolejną mocną sesję (tym razem +16%) i znalazły się najwyżej od grudnia 2016 roku.

Krynica Vitamin - daily

Nieudany początek tygodnia na GPW. Komentarz poranny, 15.08.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Nieudany początek tygodnia na GPW. Komentarz poranny, 15.08.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Nieudany początek tygodnia na GPW. Komentarz poranny, 15.08.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Nieudany początek tygodnia na GPW. Komentarz poranny, 15.08.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Allegro

Budowa księgi popytu na akcje Allegro może zacząć się w poniedziałek, 21 września, o ile do tego czasu luksemburski nadzór zatwierdzi prospekt emisyjny - wynika z nieoficjalnych informacji PAP Biznes.

Źródła rynkowe twierdzą, że ustalona przez oferujących wartość grupy sięga około 45 mld zł.

Allegro przewiduje ofertę publiczną w IV kwartale 2020 r. - powiedział prezes Francois Nyuts. Oferta publiczna skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych oraz detalicznych, do których ma trafić 5% akcji.

Prezes dodał, że Allegro nie wyklucza przeprowadzenia kolejnych akwizycji ciekawych firm pod kątem możliwości dostarczania dodatkowych korzyści dla klientów spółki.

Allegro nie spodziewa się powrotu wskaźnika EBITDA/GMV do poziomu 6% - poinformował Jon Eastick, dyrektor finansowy (CFO) Allegro.Skorygowana rentowność EBITDA/GMV Allegro po pierwszym półroczu 2020 r. zmniejszyła się do 5 z 6,1% przed rokiem.

Dyrektor finansowy dodał, że Allegro spodziewa się, że koszty dostaw w ramach usługi Smart! będą jeszcze w przyszłości lekko rosnąć. Obecnie stanowią one około 14% przychodów grupy i są dla niej największym składnikiem kosztowym.

Biomed Lublin

Wyniki za I półrocze 2020 r.:

Przychody wzrosły o 7% r/r do 19,7 mln PLN. Jednocześnie zysk operacyjny wzrósł o 13% do 2,24 mln PLN. Zwiększyła się również EBITDA Biomedu – z 4,9 mln PLN do 5,2 mln PLN (6% r/r). Poprawa ta w opinii zarządu spółki to efekt lepszego miksu sprzedażowego.

Marża operacyjna biotechnologicznej spółki wzrosła do 11,4%, zaś marża EBITDA wyniosła 26,5%.

Wynik netto spółki ukształtował się na poziomie 0,7 mln PLN (+18% r/r).

W przychodach spółki znacznie wzrosła sprzedaż szczepionki BGC (+56%), Onko BGC (+116%), a także Lakcidu (+58%).

Spadki zanotowano w przypadku Distreptazy (-24,4%) oraz Gamma Anty-D (-28,4%).

Zarząd Biomed Lublin ocenia, że do wzrostu sprzedaży przyczyniły się głównie rynki zagraniczne. Ich udział w przychodach zwiększył się do 45% wobec 33% przed rokiem.

Budimeks

Oferta Budimeksu została oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA dotyczącym budowy drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód do węzła Białystok Księżyno. Wartość oferty to 469 mln PLN netto.

MOL

Grupa rozważa emisję obligacji skierowaną do inwestorów kwalifikowanych o wartości do 36,6 mld HUF. Obligacje miałyby być emitowane z terminem wykupu 10 lat w ramach ogłoszonego przez Narodowy Bank Węgier programu Finansowania wzrostu.

Global Cosmed

Grupa Global Cosmed podniosła prognozę EBITDA w 2020 r. do 28 mln PLN z 22 mln PLN prognozowanych wcześniej. Przychody mają wynieść 348 mln PLN wobec 329 mln PLN zakładanych poprzednio.

Polnord

Polnord otrzymał powiadomienie o wydanej przez Starostę Legionowskiego decyzji, ustalającej wysokość odszkodowania dla spółki w kwocie 7,4 mln PLN za wygasłe prawo użytkowania wieczystego działek, przejętych pod drogi publiczne na terenie warszawskiego Wilanowa.

Mabion

Mabion zawarł z australijską firmą Vaxine porozumienie (Memorandum of Understanding) dotyczące wypracowywania uzgodnień w odniesieniu do potencjalnego rozwoju procesu, produkcji i komercjalizacji produktu Covax-19, mogącego stanowić szczepionkę na COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem rynków Polski i Unii Europejskiej

Famur

Famur zawarł transakcje nabycia w ramach wezwania 1.241.650 akcji Primetech stanowiących 7,96% udziałów w spółce. Rozliczenie transakcji nastąpi 17 września.

22 lipca Famur ogłosił wezwanie na Primetech, w ramach którego chciał kupić 4.178.208 akcji tej spółki, stanowiących 26,77% kapitału, po cenie 1,45 PLN/ akcję. Famur posiadał przed wezwaniem 73,23% udziałów w kapitale.

PKN Orlen

PKN Orlen rozpoczął wybór wykonawcy hubu wodorowego we Włocławku, który docelowo będzie mógł wytwarzać do 600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym półroczu 2022 r.

Sescom

Sescom w przyjętej na lata 2020-2030 strategii zakłada osiągnięcie 35 mln PLN EBITDA na koniec roku obrotowego 2024/2025. Sescom, w celu realizacji strategii, zamierza przeznaczyć na inwestycje ok. 123 mln PLN.

Altus TFI

GetBack wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Altus TFI oraz dwunastu funduszom zarządzanym przez Altusa w przeszłości i domaga się odszkodowania w związku z rzekomym zawyżeniem wartości akcji EGB Investments zbytych na rzecz GetBack.. GetBack wniósł o zapłatę solidarnie kwoty 134,6 mln PLN wraz z odsetkami za opóźnienie.

Quercus TFI

Quercus TFI nabyło 100% spółki, która będzie funkcjonować pod firmą Quercus Agent Transferowy. Głównym przedmiotem działalności spółki zależnej będzie prowadzenie rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych. Spółka może także uczestniczyć w realizacji planowanego nabycia DI Xelion lub innego podmiotu dystrybuującego fundusze inwestycyjne.

Novita

Akcjonariusze Novity zdecydują w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego kapitału zapasowego. Na dywidendę trafić ma 27 mln PLN, co dawać będzie 10,8 PLN dywidendy na akcję.

Zwołania NWZ w tej sprawie zażądała Tebesa, posiadająca 64,1% udziału w kapitale zakładowym spółki. Termin walnego zaproponowano na 19 listopada.

Planowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 1 grudnia, a jej wypłaty 15 grudnia.

Relpol

Relpol zawarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu opracowania przemysłowych przekaźników bistabilnych i technologii ich produkcji. Wartość projektu wynosi ok. 31,6 mln PLN, a kwota dofinansowania nie więcej niż 12,7 mln PLN.

Ambra

Zarząd Ambry rekomenduje, by za rok obrotowy 2019/2020 zakończony 30 czerwca 2020 r. wypłacić dywidendę w wysokości 0,70 PLN/akcję. RN pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu. Ostateczną decyzję podejmie WZA spółki.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk