• Odbierz prezent
Nieskuteczna kontrola przesyłek spoza UE
  • W liście do premiera Mateusza Morawieckiego Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę na niepokojące praktyki zaburzające poprawne funkcjonowanie rynku przesyłek i zakłócające konkurencję w branży pocztowej oraz e-commerce.
  • Niebezpiecznym zjawiskiem jest zwłaszcza wzrost liczby przesyłek e-commerce, nie tylko przekazywanych za pomocą przesyłek kurierskich i paczek, ale także zwykłych listów. Szwankuje również ich kontrola.

Niedawno opublikowany raport Najwyższej Izby Kontroli „Nadzór nad przywozem spoza UE przesyłek pocztowych i kurierskich o niskich wartościach” pokazuje wyraźnie, że rozwój handlu internetowego, a także intensywny wzrost liczby przesyłek z zagranicy wiąże się z zasadniczymi wyzwaniami dla organów celno-skarbowych w kwestiach kontroli oraz poboru należności przywozowych.

- Wprowadzone w latach 80. XX w. systemowe zwolnienia z obowiązku zapłaty należności celnych i podatkowych dla przesyłek o deklarowanych niskich wartościach zdecydowanie nie przystają już do obecnych realiów, w których zmniejszenie obciążeń administracyjnych czy też usprawnienie pracy służb celnych oczywiście powinny być brane pod uwagę, natomiast nie mogą nadal odgrywać roli priorytetowej – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Na podstawie przedstawionych przez NIK wyników kontroli można wysnuć wniosek, że dotychczas nie wdrożono odpowiednich rozwiązań prawnych bądź też informatycznych, które służyłyby rozwiązaniu problemu funkcjonującego systemu kontroli przesyłek o niskich wartościach. Co więcej, okazało się, że nie pochylono się nad kwestią opracowania mechanizmów mających na celu weryfikację okazjonalnego charakteru dokonywanych zakupów lub również praktyki celowego dzielenia zamówienia.

Palącym problemem dla operatorów rynku usług pocztowych jest wzrost liczby przesyłek e-commerce, nie tylko przekazywanych za pomocą przesyłek kurierskich i paczek, ale listów. W tym przypadku regulacje Światowego Związku Pocztowego (UPU) sprzyjają napływowi na obszar Unii Europejskiej setek milionów przesyłek e-commerce z krajów Azji Wschodniej przesyłanych po cenach nieosiągalnych dla unijnych przedsiębiorców działających w branży handlu elektronicznego.

- Mamy nadzieję, że przedstawione przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku usług pocztowych, poparte głosem środowiska przedsiębiorców, zostaną wkrótce usunięte. Jesteśmy gotowi do rozmów na ten temat – dodaje Elżbieta Dziuba.

 


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk