• Odbierz prezent
Niemcy: sprzedaż detaliczna, Francja: PKB, wydatki konsumpcyjne, CPI i HICP - potężny pakiet danych

29 maja to kolejny dzień obfitujący w dane z europejskich gospodarek.

Sprzedaż detaliczna w Niemczech (m/m) za kwiecień: -5,3% (poprzednio: -12,0%; poprzednio: -5,6%)

Sprzedaż detaliczna w Niemczech (r/r): za kwiecień: -6,5% (prognoza: -14,3%; poprzednio: -5,6%)

Wydatki konsumpcyjne we Francji (m/m) za kwiecień: -20,2% (prognoza: -15,0%; poprzednio: -17,9%)

Wskaźnik CPI we Francji (m/m): 0,0% (poprzednio: 0,0%)

Indeks CPI we Francji (r/r): 0,2% (poprzednio: 0,3%)

PKB Francji (k/k) za 1 kwartał: -5,3% (prognoza: -5,8%; poprzednio -0,1%)

Wskaźnik HICP we Francji (m/m): 0,0% (poprzednio: 0,0%)

Wskaźnik HICP we Francji (r/r): 0,2% (poprzednio: 0,4%)

Wskaźnik PPI we Francji (m/m) za kwiecień: -2,9% (poprzednio: -1,7%)

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w porównaniu do przeszłości

Poznany dzisiaj odczyt za kwiecień jest najgorszym wynikiem w historii Niemiec. Wcześniej z rekordowo złym wynikiem mieliśmy do czynienia 2007 roku, kiedy sprzedaż detaliczna miesiąc do miesiąca dwukrotnie wyniosła -4,6%. Należy jednak podkreśli, że poznane dzisiaj dane są znacznie lepsze od oczekiwań analityków.

 Niemcy - sprzedaż detaliczna

Wykres sprzedaży detalicznej w Niemczech (od marca 1994 roku)

Wydatki konsumpcyjne we Francji w przeszłości

Otrzymane pod koniec kwietnia dane dotyczące wydatków konsumpcyjnych były fatalne. Na wykresie wynik w postaci spadkowego słupka wygląda spektakularnie. Na dzisiaj analitycy prognozowali niewiele lepszy rezultat.

 Francja - wydatki konsumpcyjne

Wykres wydatków konsumpcyjnych we Francji (od marca 1980 roku)

Co to jest wskaźnik HICP

Do określenia ogólnego wzrostu cen w całej Unii Europejskiej został stworzony specjalny wskaźnik. Nosi nazwę HICP i jest zharmonizowaną miarą inflacji, na podstawie której Rada Prezesów ocenia stabilność cen w strefie euro jako całość. "Zharmonizowany" oznacza, że wszystkie kraje Unii Europejskiej stosują tę samą metodologię. Dzięki temu można porównać ze sobą dane z poszczególnych krajów.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

USA: PKB, zadeklarowani bezrobotni, zamówienia środków trwałych

Polska - decyzja w sprawie stóp procentowych

USA - rynek nieruchomości

USA - ropa naftowa WTI

Japonia - sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia, zamówienia na roboty budowlane


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk