• Sklep
  • Odbierz prezent
gospodarka Niemiec
Z artykułu dowiesz się:

- Jak wypadły dzisiejsze odczyty z rynku pracy w Niemczech

O godzinie 9:55 opublikowane zostały dane z rynku pracy w największej gospodarce strefy euro. Bezrobocie w Niemczech według metodologii zharmonizowanego wskaźnika Eurostatu spadło, natomiast to podawane przez niemiecki Destatis utrzymało się na niezmienionym poziomie.

 

Różnice we wskazaniach obu urzędów statystycznych wynikają z odmiennej metodologii obliczania stopy bezrobocia. Eurostat przyjmuje odmienną metodologię niż krajowe urzędy statystyczne definiując stopę bezrobocia jako udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (tj. sumy pracujących i bezrobotnych).

 

definicja według GUS:

Zharmonizowana stopa bezrobocia jest wynikiem przyjętej przez Eurostat ujednoliconej metody wyznaczania tego wskaźnika dla każdego z krajów Unii Europejskiej. Dane obliczane są przez Eurostat w oparciu o kwartalne wyniki badania siły roboczej (BAEL), uwzględniającego definicję Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz miesięczne dane z bezrobocia rejestrowanego.

 

Stopa bezrobocia w Niemczech według metodologii Eurostatu spadła z 4,3% do 4,2%, podczas, gdy ta obliczana przez krajowy urząd statystyczny utrzymała się na poziomie 6,2%.

 

Stopa bezrobocia w Niemczech

FXMAG forex niemcy - spadek stopy bezrobocia według eurostatu 1

 

Zamiana bezrobocia wynika w znacznej mierze ze spadku liczby osób bezrobotnych o 16 tys., choć ekonomiści prognozowali jej wzrost o 4 tys.

 

Pozytywne dane nie przyniosły podwyższonej zmienności na rynku walutowym. Po opublikowaniu danych kurs EURUSD oscylował w okolicy poziomu 1,135.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk