• Odbierz prezent
Niemcy i Polska – kolejny pakiet gospodarczych danych: fatalna zmiana bezrobocia, sprzedaż detaliczna, CPI

Otrzymaliśmy dzisiaj sporą dawkę ważnych danych płynących z niemieckiej gospodarki:

Zmiana bezrobocia w kwietniu: 373 tys. (prognoza: 76 tys., poprzednio: 1 tys.)

Stopa bezrobocia w kwietniu:  5,8% (prognoza: 5,2%; poprzednio: 5,0%)

Sprzedaż detaliczna (m/m) w marcu: -5,6% (prognoza: -7,3%; poprzednio: 1,2%)

Sprzedaż detaliczna (r/r) w marcu: -2,8% (prognoza: 1,5%; poprzednio: 6,4%)

O godzinie 10:00 pojawiły się również dane z Polski. Wskaźnik CPI za kwiecień wyniósł: 0,0% (m/m) i 3,4% (r/r). Prognozowano odpowiednio: -0,2% m/m i 3,4% r/r, poprzednio było to: 0,2% m/m i 4/6% r/r.

Zmiana bezrobocia w Niemczech w przeszłości

Prognozowany na dzisiaj wynik na poziomie 76 tysięcy jest porównywalny do najgorszego odczytu po kryzysie finansowym w latach 2007-2009. 31 marca 2009 podano do publicznej wiadomości, że liczba bezrobotnych wzrosła o 71 tysięcy. Jednak najgorszy wynik w historii zanotowany był w Niemczech 1 lutego 2005 roku i wyniósł 264 tysiące. Dane okazały się dramatyczne- mamy wyższy wzrost bezrobotnych w Niemczech, niż kiedykolwiek wcześniej.

 Niemcy - zmiany bezrobocia

Wykres zmiany bezrobocia w Niemczech (od połowy 1993 roku)

Jak interpretować dzisiejszy wynik sprzedaży detalicznej w Niemczech?

Zanotowany dzisiaj wynik sprzedaży detalicznej w Niemczech miesiąc do miesiąca na poziomie -5,6% jest najgorszym odnotowanym wynikiem w historii. Poprzednim niechlubnym rekordzistą był odczyt na poziomie -4,60% zanotowany dwukrotnie: 1 lutego 2007 i 1 czerwca 2007.

 Niemcy sprzedaż detaliczna

Wykres sprzedaży detalicznej w Niemczech m/m  (od marca 1993 roku)

Co to jest CPI?

Wskaźnik CPI (consumer price index) jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oblicza się go na podstawie statystycznego koszyka przeciętnego gospodarstwa domowego. Ze wszystkich cen tak wyselekcjonowanych towarów i usług wylicza się średnią ważoną. Dzięki wskaźnikowi CPI możemy dokonywać pomiaru inflacji lub deflacji. Potocznie mówi się, że jest on miarą zmiany wartości nabywczej danej waluty lub też wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania.

CPI Polski w przeszłości

Dotychczas największy spadek CPI Polski miesiąc do miesiąca zanotowany był 1 sierpnia 1995 roku i wyniósł -0,90%. W XXI wieku najniższy wynik był zanotowany 1 sierpnia 2012 (-0,53%).

 CPI Polski

Wykres CPI w Polsce (od 1994 roku)

Działania Narodowego Banku Polskiego w sprawie inflacji

NBP tak samo jak inne banki centralne ma możliwość kreowania wzrostu lub spadku inflacji. Do tego celu może posłużyć się na przykład krótkoterminową stopą procentową. Jest ona odpowiedzialna za koszt, jaki banki komercyjne ponoszą, pożyczając pieniądze od banku centralnego. W sytuacji kiedy krótkoterminowa stopa procentowa zostanie podniesiona, wtedy banki komercyjne swój zwiększony koszt przekładają na klienta, czyli kredyty na rynku są droższe. Automatycznie zmniejsza się wtedy ich dostępność, a w efekcie hamuje konsumpcja. W ten sposób uzyskujemy spadek popytu, za którym idzie spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu cen i w efekcie końcowym spadek inflacji. W sytuacji przeciwnej, gdy krótkoterminowa stopa procentowa maleje, wtedy kredyty są tańsze i bardziej dostępne. Konsumpcja rośnie, a wraz z nią również inflacja.

Ostatnia decyzja w sprawie stóp procentowych w Polsce zapadła 8 kwietnia 2020 roku. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżenie głównej stopy procentowej do poziomu 0,50%. Wcześniej mieliśmy jeszcze jedną obniżką z 1,50% do 1,00%. Wydarzyło się to 17 marca 2020 roku. Przypomnijmy, że poziom 1,50% utrzymywał się przez wiele lat. Dokładnie od 4 marca 2015 roku.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

PMI Chin oraz produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna z Japonii

 


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk