• Odbierz prezent
NIE dla opodatkowania spółek komandytowych. Senatorowie posłuchali głosu biznesu!
  • Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zarekomendowała usunięcie z ustawy wszystkich przepisów wprowadzających opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych.
  • Senatorowie posłuchali głosu przedsiębiorców. O odrzucenie szkodliwego dla firm podatku apelowała od wielu tygodni Konfederacja Lewiatan.

   Senatorowie posłuchali głosu biznesu. Nie chcą   - 1

Pracodawcy wielokrotnie podkreślali, że spółki komandytowe nie służą do unikania płacenia podatku. Są w większości przypadków powoływane przez polskich przedsiębiorców prowadzących opodatkowaną jednoosobową działalność gospodarczą. Nadanie im statusu podatnika CIT oparte jest na błędnych założeniach, co do istoty spółki komandytowej oraz na błędnych wnioskach z przeprowadzonych analiz dotyczących przyczyn rosnącej ich popularności.

Powołanie spółki komandytowej jest zwykle naturalnym etapem rozwoju biznesu w szczególności jego sukcesji na rzecz najbliższych i nie prowadzi do zmniejszenia obciążeń podatkowych w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej. Wskazywanie chęci osiągnięcia jakiejkolwiek optymalizacji podatkowej jest więc nieprawdziwe i nieuzasadnione. Stanowi wyraz nadmiernego fiskalizmu realizowanego bez poszanowania zasady przewidywalności prawa i interesów w toku.

Nakładanie dodatkowych obciążeń na firmy tuż przed zakończeniem roku podatkowego, w okresie największego kryzysu gospodarczego od 30 lat, kiedy wiele z nich walczy o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy jest działaniem na szkodę gospodarki i polskich przedsiębiorców.

- Wyłączenie z ustawy przepisów wprowadzających podwójne opodatkowanie spółek komandytowych to dobra decyzja senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Ważne, aby została przyjęta przez całą Izbę. Następnie los 40 tys. polskich firm rodzinnych będzie w rękach posłów, którzy jeżeli odrzucą poprawkę Senatu, nałożą na przedsiębiorców nowy podatek – komentuje Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Jeżeli tak się stanie ustawa naruszy wyrażoną w Konstytucji zasadę demokratycznego państwa prawnego polegającą na ochronie zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa. Trybunał Konstytucyjny powołując się na tę zasadę wielokrotnie wskazywał, że ustawy nakładające na podatników nowe obciążenia i obowiązki powinny być ogłaszane w Dzienniku Ustaw najpóźniej 30 listopada roku poprzedzającego rok, w którym zaczną obowiązywać. Na ten moment nie wiadomo, czy Sejm zdąży w ostatnim dniu terminu rozpatrzyć uchwałę Senatu, a prezydent podpisać ustawę w kilka godzin.

Ponadto zgodnie z orzecznictwem TK zmiany dotyczące podatków rozliczanych w okresach rocznych, a takim jest podatek dochodowy od osób prawnych, nie powinny wchodzić w życie w trakcie roku podatkowego. Natomiast przepisy nakładające podatek CIT na spółki komandytowe miałyby zacząć obowiązywać od 1 maja 2021 r. dla podatników, którzy nie zdążą przygotować się do nowego reżimu opodatkowania z 1 stycznia 2021 r. Jest to celowy zabieg ustawodawcy, który ze względu na zbyt krótkie miesięczne vacatio legis, wymusza na podatnikach „wybór” późniejszego terminu przyjęcia nowych zasad opodatkowania.

 


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk