• Odbierz prezent
ograniczenie dźwigni na forex w polsce
Z artykułu dowiesz się:

- Jak możesz wyrazić swoje zdanie na temat propozycji ograniczenia dźwigni finansowej

W środowisku traderów rynku Forex trwa gorąca dyskusja na temat zaproponowanego przez Ministerstwo Finansów obniżenia maksymalnego poziomu dźwigni finansowej. Kontrowersyjne zmiany w ustawodawstwie nie są jeszcze przesądzone. Traderzy, jako osoby, dla których jest to niezwykle istotna kwestia, mogą poprzez rządową stronę komentować projekt ustawy, do czego głęboko zachęcamy.

 

Przypomnijmy, że w opublikowanym w ubiegłym tygodniu projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (link do ustawyMinisterstwo Finansów zaproponowało szereg zmian dotyczących detalicznego rynku Forex. Najbardziej sporną kwestią stała się propozycja ograniczenia maksymalnego poziomu dźwigni finansowej do 1:25 (obecnie 1:100). Środowisko traderów wyraziło sprzeciw w stosunku do takich działań, czego rezultatem była m.in. debata zorganizowana przez grupę Trading Jam Session (zapis debaty można zobaczyć TUTAJ).

 

Swoje stanowisko na temat projektu ustawy możemy wyrazić nie tylko jako środowisko traderów ogółem – może to zrobić każdy z nas osobiście. Na stronie legislacja.gov.pl możliwe jest zamieszczanie komentarzy do projektu Ministerstwa Finansów.

 

ZAMIEŚĆ KOMENTARZ

 

W komentarzu zalecamy wskazanie Art. 4. pkt. 1. ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, jako tego, do którego odnosimy się w kontekście ograniczenia dźwigni finansowej.

 

Art. 4. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.7) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 73 ust. 2a i 2b otrzymują brzmienie:

„2a. Firma inwestycyjna wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i złożone przez klienta detalicznego pod warunkiem, że depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu finansowego jest nie mniejszy niż 4% wartości nominalnej tego instrumentu finansowego, z zastrzeżeniem ust. 2b i 2c.

2b. W przypadku zleceń zbycia opcji skutkujących wystawieniem opcji wymagany depozyt zabezpieczający powinien być nie mniejszy niż wartość premii obliczonej, z zastosowaniem przez firmę inwestycyjną uznanego modelu wyceny opcji podanego do wiadomości klienta detalicznego, powiększonej o 4% wartości nominalnej tej opcji.”;

 

Dowiedz się jak obniżenie maksymalnego poziomu dźwigni finansowej może wpłynąć na Twój trading.


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk