• Odbierz prezent
NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike GmbH (2021-03-31 19:10)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
NEXTBIKE POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike GmbH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka", “Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: ESPI nr 23/2020, ESPI nr 32/2020, ESPI nr 35/2020, a także ESPI nr 40/2020, informuje o zawarciu Nextbike GmbH w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 31 marca 2021 r. aneksu (dalej: "Aneks") do porozumienia dodatkowego z dnia 30 lipca 2020 r. do umów licencyjnych („Porozumienie Dodatkowe”).

Na mocy zawartego Aneksu, Strony:
I. ustaliły, że Aneks dotyczy wyłącznie płatności opłat licencyjnych za okres kwiecień – maj 2021;
II. potwierdziły dokonywanie przez Emitenta bieżących płatności opłat licencyjnych zgodnie z zawartym Porozumieniem Dodatkowym oraz zawartymi aneksami do Porozumienia Dodatkowego, a także realizowania warunków płatności przez Spółkę opłat licencyjnych przewidzianych w harmonogramie zawartym w aneksie, o którym Emitent informował w drodze raportu ESPI nr 40/2020;
III. ustaliły, że do opłat licencyjnych za okres kwiecień 2021 r. i maj 2021 r., zastosowanie mają zasady ustalone przez Strony w aneksie, o którym Emitent informował w drodze raportu ESPI nr 40/2020, tj. Emitent jest zobowiązany jest do zapłaty opłaty licencyjnej: - za kwiecień 2021 r. w wysokości 30.017,33 EUR brutto, - za maj 2021 r. w wysokości 30.017,33 EUR brutto;
IV. ustaliły, że w okresie od dnia podpisania Aneksu do dnia 31 maja 2021 r. Nextbike GmbH nie podejmie żadnych czynności zmierzających do rozwiązania umów licencyjnych, z wyłączeniem następujących przypadków:
a) rozwiązania przez którykolwiek z banków zawartej pomiędzy Emitentem, NB Poznań sp. z o.o., NB Serwis II sp. z o.o. a Alior Bank, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim w dn. 30.07.2020 Umowy Standstill w okresie od dnia podpisania niniejszego Aneksu do dnia 31.05.2021 r. albo
b) nie dokonania przez Emitenta opłat licencyjnych w terminach wskazanych w Aneksie.
V. potwierdziły, że Nextbike GmbH ma prawo do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia za okres od 1 czerwca 2021 r. pomimo dokonania przez Spółkę płatności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Tomasz Wojtkiewicz Prezes ZarząduTomasz Wojtkiewicz
2021-03-31Konrad Kowalczuk Członek ZarząduKonrad Kowalczuk

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk