• Odbierz prezent
NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o braku pośredniego nabycia akcji Emitenta (2021-04-01 13:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
NEXTBIKE POLSKA S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o braku pośredniego nabycia akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia dokonanego w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3 per analogiam w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 87 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) o braku pośredniego nabycie akcji Emitenta przez Wiesbaden Limited z siedzibą na Malcie.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie o braku pośredniego nabycia akcji Nextbike Polska S.A..pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Tomasz Wojtkiewicz Prezes ZarząduTomasz Wojtkiewicz
2021-04-01Konrad Kowalczuk Członek ZarząduKonrad Kowalczuk

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk