• Odbierz prezent
NEXTBIKE POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji zamieszczonych w raporcie ESPI nr 8/2021 dot. wniosku o ogłoszenie upadłości przez Spółkę Zależną od Emitenta - NB Tricity sp. z o.o. (2021-02-25 16:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
NEXTBIKE POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji zamieszczonych w raporcie ESPI nr 8/2021 dot. wniosku o ogłoszenie upadłości przez Spółkę Zależną od Emitenta - NB Tricity sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących; ESPI 8/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku, ESPI 23/2019 z dnia 29 października 2019 r., ESPI 33/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku, ESPI 10/2020 z dnia 12 marca 2020 roku oraz mając na uwadze złożony w dniu 26 stycznia 2021 roku wniosek o ogłoszenie upadłości (dalej: „Wniosek”) spółki w 100% od Emitenta tj. NB Tricity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Zależna”) informuje o powzięciu informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia w przedmiocie oddalenia złożonego przez Spółkę Zależną Wniosku, gdyż majątek Spółki Zależnej nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Ww. Sąd Rejonowy ponadto stwierdził, iż zebrany w sprawie materiał dowodowy nie daje podstawy do wykreślenia Spółki Zależnej bez przeprowadzenia likwidacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEXTBIKE POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-756Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przasnyska6B
(ulica)(numer)
+48 22 208 99 90
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8951981007
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Tomasz Wojtkiewicz Prezes ZarząduTomasz Wojtkiewicz
2021-02-25Konrad Kowalczuk Członek ZarząduKonrad Kowalczuk

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk