Advertisement
  • Odbierz prezent
NEWAG S.A.: Zmiana daty przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 (2021-04-12 15:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Zmiana daty przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. (dalej "Spółka") niniejszym informuje o zmianie daty przekazania przez Spółkę jednostkowego raportu rocznego za rok 2020 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020.

Data przekazania jednostkowego raportu rocznego za rok 2020 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 zostaje zmieniona z 16 kwietnia 2021 roku na 28 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna: § 79 ust. 7 i § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r. z późń. zm.).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-330Nowy Sącz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyspiańskiego3
(ulica)(numer)
+48 18 449 63 60+48 18 449 63 66
(telefon)(fax)
sekretariat@newag.plwww.newag.pl
(e-mail)(www)
7340009400490490757
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-12Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2021-04-12Bogdan BorekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk