• Odbierz prezent
NEWAG S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii D (2021-02-16 10:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „Giełda”) uchwały nr 135/2021, w której Zarząd Giełdy:

1. stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczona jest 1 (jedna) akcja zwykła na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) (dalej: „Akcja”);

2. na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, postanawia wprowadzić z dniem 22 lutego 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcję pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 lutego 2021 r. rejestracji Akcji i oznaczenia jej kodem „PLNEWAG00012”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim /Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20/.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-300Nowy Sącz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyspiańskiego3
(ulica)(numer)
+48 18 449 63 60+48 18 449 63 66
(telefon)(fax)
sekretariat@newag.plwww.newag.pl
(e-mail)(www)
7340009400490490757
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2021-02-16Bogdan BorekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk